BHP w przemyśle

Przepisy BHP mówiące o pracy w pojedynkę – poznaj obowiązki pracownika i pracodawacy

28 września 2022 at 17:40 By

bhp

Praca w zakładach pracy o zwiększonym ryzyku niebezpieczeństwa jest zazwyczaj bardzo wymagająca. Dlatego też w takich miejscach kluczową rolę odgrywa przestrzeganie zasad BHP. W dużych halach produkcyjnych pracownicy najczęściej pilnują siebie wzajemnie, by nic się nikomu nie stało, jednak czasem zdarza się tak, że dany pracownik jest na stanowisku sam. Wówczas o jego bezpieczeństwo z najwyższą starannością musi zadbać pracodawca. W jaki sposób? Wprowadzając obowiązek meldowania się.

Czym jest obowiązek meldowania się?

Jest to nic innego jak zgłaszanie się do pracodawcy lub innych wytyczonych w tym celu osób w trakcie pracy. Pracownik melduje, że pracując na danym stanowisku, wszystko funkcjonuje prawidłowo i nie występują żadne sytuacje zagrażające życiu.

Kiedy należy wprowadzić obowiązek meldowania się?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie BHP nie mówi wprost, kiedy powinno się stosować owe procedury w miejscu pracy. Przepisy te ustalają jednak pewne kryteria, według których wprowadzenie opcji meldunku jest wskazane. Mówią one, że:

Jeśli w danym pomieszczeniu lub na konkretnym stanowisku pracy pracownik wykonuje swoje obowiązki bez stałego nadzoru pracodawcy, lub obecności innych pracowników oraz jeśli występuje zagrożenie: pożarowe, wybuchowe, porażenia prądem lub wydzielania się szkodliwych substancji, to wówczas pracodawca powinien wprowadzić obowiązek systematycznego meldowania się pracownika na określonych obustronnie warunkach.

Sposoby meldowania się

Jak wynika z powyższych przepisów, warunki meldowania się są ustalane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Powinny się one odbywać w stosunkowo niewielkich odstępach czasowych (zazwyczaj 2,3 razy w ciągu zmiany). Sposób meldowania się jest naprawdę dowolny, można to robić:

  • Osobiście u pracodawcy, pracownika BHP, ochroniarza lub innych wyznaczonych osób
  • Za pomocą SMS-a lub e-maila
  • Dzwoniąc przez różne komunikatory
  • Używając krótkofalówki
  • Wysyłając sygnał dźwiękowy, świetlny
  • Używając specjalnych czytników lub innych systemów monitorujących

Wszystko zależy od pomysłu dwóch stron. Warto jednak pamiętać, że sposób meldowania się powinien jak najmniej ingerować w pracę pracownika. Nie powinien się on zbyt często odrywać od obowiązków, ponieważ to zmniejsza jego produktywność.

bhp

Czy można zrezygnować z meldunku?

Jeśli pracodawca zgłosił do PIP-u samodzielnego pracownika, wówczas nie może on się już wycofać z monitorowania jego pracy. Co więcej, powinien on prowadzić dokładną dokumentację meldowania się pracownika, ponieważ w razie inspekcji musi on udowodnić, że przestrzega wszystkich zasad BHP związanych z samodzielną pracą swojego personelu. To jednak nie są wszystkie obowiązki pracodawcy z tym temacie.

Praca w pojedynkę – obowiązki pracodawcy

Wiadomo już, że to właśnie od szefa przedsiębiorstwa zależy wprowadzenie danych procedur i powiadomienie o nich PIP-u, jednak biorąc pod uwagę, że to na pracodawcy spoczywa największa nad pracującym samodzielnie członkiem personelu, to musi on przez cały czas sprawdzać, czy przestrzega on wszystkich zasad BHP dotyczących pracy na danym stanowisku, czy melduje się on regularnie (w przypadku meldunku u innych osób) itp. Warto też dodać, że jeśli pojawi się jakiekolwiek ryzyko, to pracodawca powinien spieszyć na pomoc pracownikowi, zapewnić mu opiekę medyczną i przeprowadzić pierwszą pomoc.

Obowiązki pracownika

W całym tym procesie meldowania pracownik również musi spełniać kilka znaczących wymogów, by wszystko działało prawidłowo.  Przede wszystkim musi się on stosować do wszystkich zasad BHP nie tylko dotyczących meldowania, ale również bezpieczeństwa podczas korzystania z maszyn, pracy na wysokości itp. Ponadto nie może zapomnieć o meldowaniu lub celowo go unikać, gdyż w tym wypadu pracodawca może wyciągnąć konsekwencję, a nawet zwolnić z danego stanowiska.

Jak wdrożyć procedury meldunku przy samodzielnej pracy?

Choć leży to w interesie pracodawcy, to czasem ciężko jest mu się uporać z papierologią. Dlatego też dobrze jest skorzystać z pomocy specjalistów do spraw BHP, np. różnego rodzaju szkoleniowców w tej dziedzinie. Przykładowym specjalistom może być firma Wojciecha Surmy z Wrocławia. Tamtejsi pracownicy pomagają w organizacji całego stanowiska pojedynczej pracy i informują pracownika o wszystkich procedurach, jakie powinien spełniać itd. nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też na terenie całego kraju. Każdy specjalista wie bowiem, jak ważne w firmie są zasady BHP zwiększające komfort pracy.

Comments are closed.