Ogłoszenia

Kiedy impreza staje się masowa?

21 września 2021 at 17:47 By

impreza masowa

Organizator wydarzenia, w którym uczestniczą setki, czy nawet tysiące osób ma zgodnie z ustawą obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku nakłada na organizatorów obowiązek spełnienia wymagań związanych z jej zabezpieczeniem, uzależniając wydanie zgodny na organizację wydarzenia od ilości uczestników, miejsca i jego charakteru. Warunkiem uzyskania zgody na organizację imprezy masowej jest udokumentowanie właściwego jej zabezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy.

Jaką imprezę nazywamy masową?

Imprezę masową definiuje 3 artykuł ustawy o bezpieczeństwie tego rodzaju wydarzeń. Według niej to impreza artystyczno –rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym również mecz piłki nożnej z wyłączeniem:

  • imprez organizowanych w teatrach, operetkach, operach, filharmoniach, kinach, bibliotekach, domach kultury, muzeach, galeriach sztuki i innych tego rodzaju obiektach;
  • imprez, które są organizowane w szkołach i innych placówkach oświatowych przez osoby nimi zarządzające;
  • imprez, których celem jest współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
  • imprez organizowanych dla niepełnosprawnych sportowców;
  • imprez należących do sportu powszechnego, ogólnodostępnych i nieodpłatnych, organizowanych na otwartym terenie;
  • imprez zamkniętych, organizowanych dla pracowników przez ich pracodawców w sytuacji, gdy rodzaj tej imprezy odpowiada charakterowi obiektu lub terenu, na którym się odbywa, a także  jego przeznaczeniu.

Co to jest impreza artystyczno –rozrywkowa?

Impreza artystyczno – rozrywkowa to taka, o charakterze artystycznym, rozrywkowym, a także publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego, którego miejscem organizacji jest stadion lub teren albo inny obiekt nie będący budynkiem, który umożliwia przeprowadzenie tego rodzaju wydarzenia.

Liczba uczestników imprezy masowej, zgodnie z prawem budowlanym i przepisami ochrony przeciwpożarowej nie może być mniejsza niż 1000 osób. Dotyczy to również imprezy, której miejscem jest hala sportowa, gdzie liczba uczestników zgodnie z prawem budowlanym i przepisami ochrony przeciwpożarowej nie może być mniejsza niż 500 osób.

Co to jest masowa impreza sportowa?

Masowa impreza sportowa to taka, której celem jest współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, zwykle organizowana na stadionie, bądź innym obiekcie, który nie jest budynkiem. Natomiast liczba osób, które mogą brać udział w wydarzeniu zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej nie jest mniejsza niż 1000 osób, zaś w hali sportowej nie jest mniejsza niż 300 uczestników.

Jeśli masowa impreza sportowa odbywa się na terenie umożliwiającym przeprowadzenie tego rodzaju wydarzenia, to liczba uczestników nie może być mniejsza niż 1000 osób. 

Mecz piłki nożnej jako impreza masowa

Mecz piłki nożnej może być uznany za imprezę masową, jeśli jego celem jest rywalizacja sportowa w dziedzinie piłki nożnej. Zgodnie z wymogami ustawy organizowana jest na stadionie lub innym obiekcie sportowym. Organizator zapewnia widzom nie mniej niż 1000 miejsc.

Kto zajmuje się zabezpieczeniem imprez masowych?

Zabezpieczeniem imprez masowych zajmują się firmy wyspecjalizowane w różnego rodzaju zabezpieczeniach. Organizator imprezy masowej może skorzystać z ich usług. W ich ofercie znajduje się między innymi profesjonalne zabezpieczanie imprez masowych standardowego oraz podwyższonego ryzyka oraz pełen zakres działań niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy oraz zagwarantowaniu komfortu i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.

W ramach obsługi tego rodzaju wydarzenia firmy zapewniają kompleksowe działania na każdym etapie przygotowania imprezy masowej oraz jej obsługi. Sporządzają i uzgadniają plany zabezpieczenia, aby odpowiadały one wymogom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

imprezy masowe

Pracownicy firm służą pomocą w uzyskaniu pozwolenia na organizację tego rodzaju wydarzenia. Zapewniają pracownikom, którzy zostaną przydzieleni do obsługi informacyjnej i porządkowej odpowiednie szkolenia, w celu właściwej ochrony uczestników imprezy masowej.

Dotyczą one przede wszystkim pracy z tłumem. Firmy przydzielają także odpowiednią ilość pracowników ochrony. W ich ofercie znajduje się również sprzątanie po jej zakończeniu. Świadczenie usług porządkowych zapewnia kompleksową obsługę imprezy masowej i rozwiązuje organizatorom problem porządkowania terenu, na którym miała ona miejsce.

Niezwykle istotny w ofercie firm jest wynajem sanitariatów oraz zabezpieczenie imprezy poprzez techniczne środki ochrony mienia. Wykorzystywane systemy są wyposażone w analitykę, umożliwiającą nadzór nad imprezą masową.

Comments are closed.