Informacje Przemysłowe

Przemysł a marketing – jak to połączyć?

28 marca 2024 at 10:20 By

Marketing z agencji

Firmy przemysłowe często nie wykorzystują potencjału, który w nich tkwi. Przemysł wciąż wielu osobom kojarzy się ze spalinami, trującymi substancjami, brakiem szacunku względem środowiska i otoczenia zakładu przemysłowego, brudem, wykorzystywaniem pracowników do długiej, nadprogramowej pracy czy nierzadko także z transakcjami finansowymi, które nie do końca wydają się być legalne. Te oraz inne elementy, których tutaj nie wymieniliśmy są czynnikami budującymi wizerunek. W zależności od tego czy mają konotacje pozytywne czy negatywne, wizerunek również może być pozytywny bądź negatywny. Wizerunek wpływa nie tylko na to jak postrzegają firmę osoby zupełnie jej obce, takie jak konsumenci, ale także na to jaką reputację posiada firma przemysłowa. Reputacja jest ważna, gdyż w przemyśle to często ona wpływa na pozyskiwanie nowych kontraktów czy nowych inwestorów oraz współpracowników/partnerów.

Dobry marketing drogą do sukcesu

Wykorzystanie marketingu dla przemysłu w celach promocji firmy oraz jej działań może okazać się dla niej bardzo korzystne. W tej branży najczęściej znajdują się wyłącznie duże firmy, które zatrudniają kilkuset a nawet kilka tysięcy pracowników. Tak duże przedsiębiorstwa rzadko dbają o to aby pojawić się w mediach, zwłaszcza tych najnowszych jakimi jest komunikacja w mediach społecznościowych. Przemysł rządzi się własnymi prawami, ale agencja marketingowa może pomóc każdej firmie przemysłowej w osiąganiu coraz większych sukcesów. Przedsiębiorstwo przemysłowe może komunikować się ze światem, z grupami społecznymi, które nie muszą być bezpośrednim odbiorcą produktów firmy. Marketing pomoże firmie przemysłowej pokazać się z dobrej strony, który jest przeciwna wielu stereotypom związanym z przemysłem. Może pokazać się ze strony firmy, która jest otwarta na propozycje, nowoczesność, sugestie konsumentów. W Polsce przedsiębiorstw, które wychodzą z takimi inicjatywami nie naliczymy wiele, aczkolwiek ten trend może się zmieniać.

Jakie działania może przygotować agencja marketingu dla przedsiębiorstwa przemysłowego?

Możliwości dobrej agencji marketingowej są szerokie. Ważne jest aby przygotować ciekawy, innowacyjny plan podczas wspólnej komunikacji. Plan marketingowy może zakładać szersze zaprezentowanie marki zajmującej się przemysłem w mediach. Warto do tego planu włączyć telewizję oraz prasę – przede wszystkim pisma tematyczne. Warto także zaprezentować firmę w internecie – artykuły tematyczne w portalach nie tylko traktujących o przemyśle są dobrym pomysłem. Warto pokazać, że jest się blisko z ekologią, środowiskiem i wprowadza się innowacyjne technologie do firmy, które ograniczają wytwarzanie szkodliwych gazów, substancji stałych czy ciekłych. Warto opowiedzieć o elastycznych godzinach pracy, wykorzystaniu robotów w organizacji pracy i produkcji a także o tym, jakie rozwiązania BHP się stosujemy by maksymalnie zminimalizować ryzyko wypadków w pracy.

Przygotowanie pomysły w agencji

Firma przemysłowa może pojawić się w interencie z nową identyfikacji wizualną oraz nową strategią komunikacyjną, np. opierająca się między innymi na mediach społecznościowych. Dobrym pomysłem jest przygotowanie szerokiej i stałej serii krótkich filmów edukacyjnych, gdzie zostaną omówione zagadnienia związane z produkcją w danej firmie. Warto przyglądać się bliżej działaniom agencji marketingowych, takich jak agencja LTB z Wrocławia – nowoczesne podejście od przemysłu może być bardzo opłacalne dla przedsiębiorstwa. Warto zatem podjąć pierwszy krok i omówić wszelkie możliwości ze specjalistami od marketingu.

Comments are closed.