Firmy Przemysłowe

Jak wdrożenie zasad normy ISO 14001 moze wpłyną na relacje z dostawcami?

17 lutego 2022 at 00:35 By

Współcześnie coraz głośniej mówi się o odpowiedzialności przedsiębiorców na środowisko. Nowe technologie i procesy produkcyjne wykorzystują zbyt dużo nieodnawialnych surowców naturalnych, jednocześnie zwiększając przy tym emisje gazów cieplarnianych.

W efekcie cierpi na tym cała planeta – łącznie z roślinnością i różnorodnością biologiczną. Konieczne jest zatem podejmowanie kroków, mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działań organizacji w całym łańcuchu dostaw. 

Obecnie konsumenci są bardziej świadomi tego, jak proces produkcji i handel wpływa na środowisko naturalne. Pragną oni produktów i usług, które nie zanieczyszczają planety, a producenci są odpowiedzialni wobec środowiska w całym łańcuchu dostaw. Rewolucja przemysłowa doprowadziła do sytuacji, gdzie dostawy produktów i usług muszą działać zgodnie z określonymi normami i zasadami. 

Jednym ze sposobów na zmianę podejścia w organizacji jest wdrożenie standardu ISO 14001. Korzyści z ISO 14001 to nie tylko zmniejszenie negatywnego wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko, ale również szansa na znalezienie nowych klientów oraz polepszenie swoich relacji z dostawcami. 

Czym charakteryzuje się norma ISO 14001? 

Standard 14001 to międzynarodowa norma w Systemach Zarządzania Środowiskowego i znajduje swoje zastosowanie w niemal każdym państwie na świecie. Ze względu na charakter wymagań normy, można ją wykorzystać we wszystkich sektorach gospodarczych, aby poprawić zakres ich działań i wprowadzić modernizacje na gruncie środowiskowym. Zwiększenie efektywności w kontekście środowiska umożliwia natomiast na wypełnienie wszystkich zobowiązań dotyczących polityki środowiskowej. 

W normie ISO 14001 zostały określone wszystkie wymagania dla przedsiębiorstw, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć kluczowe kwestie związane z zarządzaniem i skutków podejmowanych działań na środowisko. 

Po raz pierwszy ISO 14001 została wprowadzona w 1996, a w 2004 dodano kolejne zmiany, dostosowując zasady do realiów współczesnego świata. Obecnie standard ISO 14001 największy zbiór wymagań i wskazówek związanych z systemami zarządzania środowiska. 

Wdrożenie ISO 14001 w działania organizacji pozwala wprowadzenie efektywnej polityki, realizującej ustalone cele w zakresie ochrony środowiska. W efekcie przedsiębiorstwa zyskują narzędzie, umożliwiające im kontrolę swoich poczynań w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami europejskimi. 

Wdrażanie standardu ISO 14001 – korzyści 

Wdrożenie standardu ISO 14001 niesie za sobą szereg korzyści. ISO 14001 norma pozwala nadążyć nad wszystkimi zmianami w przepisach, aby jak najszybciej dostosować swoją organizację do obowiązującego prawa. Oprócz tego standard ISO 14001 to również szansa na: 

  • obniżenie kosztów operacyjnych, które z pewnością pozytywnie wpłyną na generowanie oszczędności dla potencjalnych klientów – lepsze zarządzanie dostępnymi źródłami energii, 
  • modernizację systemów zarządzania tak, aby efektywniej gospodarować odpadami, zmniejszając ich ilość i poddając recyklingowi, 
  • wzrost zaufania potencjalnych konsumentów, a także lepsza współpraca wszystkich zainteresowanych stron – również na linii producent-dostawca, 
  • większą znajomość przepisów prawa, co pozwala na bezpieczne prowadzenie działalności bez ryzyka kar i konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, 
  • zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku, a co się z tym wiąże – znalezienie nowych sposobów na zdobycie klientów oraz partnerów biznesowych, 
  • gwarancja satysfakcji kupowanych produktów i usług jako forma zachęcenia klienta do powrotu. 

Jak ISO 14001 wpływa na relacje z dostawcami? 

Norma ISO 14001 daje organizacjom odpowiednie narzędzia do tego, aby mieli oni sposobność zmiany i poprawy swoich relacji z dostawcami. Obopólne korzyści w tym zakresie są związane przede wszystkim z lepszym zarządzaniem, co przekłada się na znaczne oszczędności dla każdej ze stron. 

Wdrożenie normy ISO 14001 w przedsiębiorstwie pozwala na sprawowanie kontroli w zarządzaniu środowiskowym, podnosząc przy tym efektywność i produktywność zakładu. W relacji z dostawcami można zatem zauważyć znaczne zmiany, zwłaszcza w pięciu sektorach: oszczędności finansowych, możliwości rozwoju współpracy, oszczędności czasu, terminowości realizacji zleconych procesów oraz zwiększeniu jakości wyrobów trafiających do konsumentów. 

Organizacje ceniące się dobrą współpracę na każdym etapie łańcucha dostaw, powinni rozważyć wdrożenie standardu ISO 14001. Certyfikacja ISO 14001 pozwoli na wprowadzenie niezbędnych zmian w kwestii zarządzania, poprawiając tym samym efektywność środowiskową. Systemy Zarządzania Środowiskiem we współczesnym świecie mają ogromne znaczenie, dlatego prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami normy, niesie za sobą duże korzyści i zyski. 

Comments are closed.