Technologie

Kabiny sanitarne dla niepełnosprawnych

19 grudnia 2019 at 12:34 By

niepełnosprawna kobieta w łazience

Wymagania dotyczące pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych reguluje prawo budowlane oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obrony cywilnej. Niestety nadal zdarza się, że wytyczne te nie są odpowiednio przestrzegane. W rezultacie niepełnosprawni trafiają do łazienki, gdzie komfort korzystania niestety pozostawia wiele do życzenia, a samo pomieszczenie jest niefunkcjonalne.

Aktualnie obowiązujące przepisy jasno wskazują, że w budynkach użyteczności publicznej przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne powinno być dostosowane do wymogów osób borykających się z niepełnosprawnością. Wymogi te można opisać za pomocą 4 najważniejszych zasad.

  1. Istotne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej,
  2. Zainstalowanie odpowiednich drzwi,
  3. Umieszczenie specjalnych uchwytów,
  4. Zakup specjalnych umywalek oraz misek ustępowych.

W tym układzie szczególnie ważny zatem jest wybór dobrej kabiny sanitarnej w toalecie dla niepełnosprawnych, która umożliwiałaby dostosowanie się do wymienionych wymogów.

 

łazienka dla osób niepełnosprawnych

Rozwiązania do kabin sanitarnych dla osób niepełnosprawnych

Szczególnie ważną kwestią, o której nie powinno się zapominać w trakcie projektowania łazienek dla osób niepełnosprawnych, jest zapewnienie  im możliwości prostego dojazdu do toalety wózkiem. Pamiętając o tym należy wyodrębnić odpowiednią powierzchnię manewrową, której wymiary nie mogą być mniejsze niż 1,5 x 1,5 metra.

Należy również pamiętać, że we wnętrzach i na trasie dojazdu nie powinno się umieszczać drzwi z wbudowanymi progami, gdyż mogą one stanowić poważne utrudnienie dla ludzi poruszających się na wózkach. Nie wolno zapominać również o tym, że w łazienkach dla osób niepełnosprawnych, musi zostać zainstalowana przynajmniej jedna specjalistyczna umywalka oraz miska ustępowa. W utrzymaniu równowagi pomogą odpowiednio zaprojektowane uchwyty, które montuje się do ścian toalet.

Wymagania prawne łazienek dla niepełnosprawnych

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że kwestię łazienek dla osób niepełnosprawnych, regulują obecnie obowiązujące przepisy prawne. W związku z zawartymi w nich wytycznymi, w trakcie projektowania pomieszczeń sanitarnych należy wiedzieć, że obrys łazienki powinien mieć przynajmniej 200 x 240 cm. Natomiast szerokość drzwi nie może być mniejsza niż 0,9 m, ale też nie większa niż 1 m. Przeznaczona do manewrów przestrzeń musi mieć 150 x 150 cm.

Akcesoria do kabin sanitarnych

Ważną rolę w aranżowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych odgrywają również akcesoria. Aby odpowiednio ułatwić korzystanie z toalet warto zainstalować okrągłe uchwyty przy drzwiach wejściowych oraz odpowiednio przystosowane klamki. Można też rozważyć zamontowanie poręczy przy umywalkach i umieszczenie miski, a także zlewu na odpowiedniej wysokości.

 

przystosowana łazienka dla osób niepełnosprawnych

O czym trzeba pamiętać projektując kabiny sanitarne dla niepełnosprawnych?

W przypadku łazienki dla niepełnosprawnych konieczne jest przestrzeganie wielu norm i wynikających z przepisów polskiego prawa. Najważniejsze jest jednak to, że konieczne jest zainstalowanie drzwi szerszych niż 90 cm, zlikwidowanie progów lub też ich zmniejszenie poniżej 2 cm i zapewnienie odpowiedniej powierzchni manewrowej 1,5 m x 1,5 m. Tyle w zakresie samej kabiny. O jakich normach należy dodatkowo pamiętać?

Konieczne jest zainstalowanie odpowiednich uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Pamiętajmy też o tym, że w zakresie toalety dla niepełnosprawnych najistotniejsze obok progów oraz szerokich drzwi jest dodatkowo dostosowanie wysokości dla osób niepełnosprawnych. Powieszenie miski ustępowej na wysokości dostosowanej do siedziska wózka, czyli 48 cm od posadzki, powieszenie umywalki tak, aby jej górna krawędź znajdowała się na wysokości 80 cm od posadzki itp.

Comments are closed.