Maszyny i urządzenia

Czym zajmuje się operator maszyn CNC

21 września 2018 at 08:46 By

operator cnc

Maszyny CNC stosowane są z powodzeniem przez coraz większą ilość przedsiębiorstw i fabryk pracujących przy obrabianiu różnego rodzaju materiałów.

Maszyny sterowane numerycznie, bo tak należy rozumieć skrót CNC pojawiły się na rynku już jakiś czas temu i w przeciągu ostatnich 50 lat znacząco rozwinęły się pod względem technologicznym. Dziś komputerowo sterowane frezarki, tokarki i wykrawarki to rzecz zupełnie normalna, nadająca rytm pracy zakładów wytwórczych i odpowiadająca za znaczą poprawę dostępności maszyn na rynku.

Choć maszyny CNC są sterowane komputerowo, obecność człowieka na linii produkcyjnej nie została jeszcze całkowicie wyeliminowana. Osoba zajmująca się obsługą tego typu urządzeń to operator CNC. Jakie są jego zadania i jakie kwalifikacje są wymagane do objęcia takiego stanowiska?

Czym charakteryzują się maszyny CNC?

Aby zrozumieć dlaczego funkcja operatora maszyn CNC jest tak istotna, warto zorientować się dlaczego to właśnie tego typu maszyny zyskały dużą popularność w przemyśle i czym różnią się od standardowych obrabiarek dostępnych na rynku. Maszyny CNC, czyli maszyny sterowane numerycznie działają na podstawie projektu, który został wgrany do ich komputera sterującego.

To dzięki niemu operator ma możliwość zaprogramowania maszyny w kierunku wykonania konkretnych działań, modyfikowania parametrów projektu czy nadzorowania konkretnych wskaźników efektywności maszyny. Technologię CNC stosuje się dziś w wielu gałęziach przemysłu opartych o obróbkę materiałów, zastępując wielofunkcyjnymi maszynami CNC mniej efektywne, wymagające obsługi człowieka standardowe obrabiarki.

maszyna cnc

 

W kontekście maszyn CNC warto zauważyć, że ich komputeryzacja pozwoliła na znaczące przyspieszenie wykonywanych działań i podniosła efektywność produkcji. Dziś z profesjonalnych i wielofunkcyjnych maszyn CNC korzysta się zarówno w przemyśle drzewnym, jak i metalurgicznym, produkując za ich pomocą drzwi, meble, okna, śrubki, nakrętki, koła zębate, części do samochodów, elementy maszyn, elementy samolotów, a nawet same maszyny CNC.

Na czym polega praca operatora maszyn CNC?

Choć maszyny sterowane numerycznie wykonują swoją pracę w dużej mierze automatycznie, obecność człowieka na stanowisku pracy odgrywa tu w dalszym ciągu bardzo ważną rolę. Wśród podstawowych zadań operatora CNC należy wyróżnić przede wszystkim wszelkie czynności w obrębie uruchamiania, kontrolowania i zatrzymywania przebiegu obróbki.

Rozpoczęcie odpowiedniego programu, zainstalowanie narzędzi koniecznych do jego wykonania czy bieżąca kontrola pracy maszyny i zatrzymywanie jej w razie ewentualnych problemów gwarantują skuteczność pracy i pozwalają na minimalizowanie ryzyka związanego z obróbką.

Wśród obowiązków operatora maszyn CNC pojawiają się też wszelkie prace związane z kontrolowaniem jakości wykonywanej obróbki CNC. Operatorzy przypisywani są zwykle do jednej maszyny, gdzie na bieżąco sprawdzają jakość produkowanych przez nią elementów i weryfikują jej prawidłowość na podstawie określonych parametrów. Operator zajmuje się też samą kwestią programowania maszyny i wprowadzania ewentualnych korekt w celu osiągnięcia zamierzonych efektów produktu końcowego.

Ostatecznie praca operatora CNC obejmuje cały proces pracy danej maszyny – w trakcie jej działania, operator monitoruje funkcjonowanie poszczególnych jej elementów, zwracając uwagę także na ich efektywność i wydajność. Często to właśnie operator odpowiada za utrzymywanie maszyn CNC w dobrym stanie, prowadząc okresowe badania ich stanu technicznego czy wykonując proste czynności konserwacyjne zapobiegające najbardziej powszechnym usterkom.

Jakie wymagania musi spełnić operator CNC?

Aby móc podjąć pracę na stanowisku osoby obsługującej maszyny CNC należy wpierw ukończyć odpowiednie kursy, zdać egzamin kwalifikacyjny oraz uzyskać dyplom poświadczający o umiejętnościach zawodowych. Dziś bardzo często kursy takie są częścią programów w szkołach technicznych, które poza wiedzą teoretyczną przygotowują kandydatów na operatorów maszyn CNC także pod względem praktycznym.

Praca w zawodzie operatora CNC wymaga przede wszystkim zdolności do koncentracji, umiejętności szybkiego reagowania, solidnej wiedzy matematycznej oraz przede wszystkim doskonałej znajomości obsługi komputera, w tym specjalistycznych programów stosowanych w maszynach CNC.

Warto przy tym zaznaczyć jednak, że przy dynamicznie zmieniających się technologiach i bardzo szybkim rozwoju samych maszyn CNC, osoby z uprawnieniami do pracy na stanowisku operatora powinny nieustannie korzystać z dodatkowych szkoleń i poszerzać swoją wiedzę o najnowsze zagadnienia z zakresu obsługi maszyn.

Comments are closed.