Przemysł w Polsce

Wszystko o certyfikacie ISO 14001

23 kwietnia 2018 at 14:32 By

Środowisko

Ochrona środowiska jest jednym z tych obowiązków, który dla jednych firm jest zupełnie sensownym rozwiązaniem, podczas gdy dla innych jedynie kolejnym trudnym do spełnienia wymaganiem. Przepisy określające normy ochrony środowiska, do których powinni ustosunkować się wszyscy przedsiębiorcy zostały określone między innymi w normie ISO 14001:2015, której najnowszą nowelizacją jest właśnie wersja z 2015 roku. Zgodnie z jej założeniami nie wystarczy dziś nie szkodzić – coraz częściej wymaga się od firm, by te podejmowały podejście proaktywne. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 jest prestiżowym wyróżnieniem świadczącym o tym, że firma działa w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i robi wszystko, by jej produkty i usługi nie zagrażały planecie.

Założenia ISO 14001:2015

Podstawowym założeniem normy ISO 14001 2015 oraz jej poprzednich wersji jest identyfikowanie sposobów na zmniejszanie ilości odpadów, optymalizowanie zużycia surowców i mediów oraz minimalizacja strat materiałowych prowadzących do powstawania zanieczyszczeń oraz do strat finansowych, które są oczywiście niemile widzianą stroną biznesu. Wśród działań prowadzących do skutecznego i sprawnego zarządzania środowiskowego firmą znajduje się niewątpliwie zarządzanie ryzykiem. Kluczową zmianą, jaka została wprowadzona w nowej wersji normy jest uwzględnienie w systemie zarządzania działań dotyczących właśnie ryzyka.

Okazuje się bowiem, że choć wiele firm działających w zgodzie ze standardem spełniało wszelkie wymogi odnośnie środowiska, część z nich nie do końca radziła sobie w sytuacjach zagrożenia. ISO 14001 2015 pokazuje, że umiejętne zarządzanie ryzykiem jest kluczem do poprawy skuteczności i produktywności funkcjonowania organizacji w zakresie ochrony środowiska.

Wymagania certyfikacyjne

Wśród wymagań nowej normy ISO 14001:2015 znalazły się między innymi zaostrzone kryteria dotyczące cyklu życia towarów i usług oraz łańcucha dostaw. Ich zadaniem jest podkreślenie roli jaką ilość etapów przygotowania, produkcji i dostawy produktów i usług odgrywa w kontekście środowiska, a także podniesienie świadomości poszczególnych stron zainteresowanych odnośnie polityki środowiskowej firmy. W działanie to włączone jest między innymi przekazywanie informacji środowiskowych odbiorcom wyrobów, które również stało się jednym z podstawowych wymagań nowej normy.

Poprzednia wersja ISO 14001 zakładała konieczność tworzenia procedury identyfikacji aspektów środowiskowych i jej dokumentowania. Nowsza, usystematyzowana wersja odrzuca jednak ten obowiązek zaznaczając przy tym, że sam proces identyfikacji tychże aspektów jest w dalszym ciągu istotny i jak najbardziej obowiązkowy. Nie można bowiem stworzyć odpowiednio działającego systemu zarządzania polityką środowiskową firmy bez świadomości tego na jakie aspekty środowiska jej działalność ma wpływ i tym samym które aspekty powinny być brane pod uwagę w kontekście wymogów ISO.

Kto może posiadać certyfikat ISO 14001

Obserwacja wielu gałęzi przemysłu i różnych zakresów działalności przedsiębiorstw pokazuje, że to głównie duże firmy oferujące produkty i usługi na skalę krajową i europejską interesują się certyfikatami ISO 14001. To im zależy bowiem najbardziej na zyskaniu dużych, wpływowych klientów którzy niejednokrotnie stawiają posiadanie owego certyfikatu jako jeden z wymogów współpracy. Certyfikacja ISO jest niewątpliwie atutem, który warto posiadać nie tylko ze względów bezpośrednich korzyści biznesowych związanych z pozyskiwaniem klientów, ale i pod kątem samego zarządzania firmą i budowania lepszej świadomości wśród zarządu i pracowników.

Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 14001:2015 może wymagać wielu zmian w strukturze zarządzania i prowadzenia procesów, jednak z perspektywy czasu przyznanie certyfikatu firmie przez odpowiednią, akredytowaną jednostkę certyfikującą to jedno z najchlubniejszych odznaczeń.

Wielu specjalistów z dziedziny ISO poleca zachęca wręcz, by małe firmy korzystały ze szkoleń ISO 14001:2015 i również dążyły do tworzenia przyjaznych środowisku warunków pracy zgodnych z tą niezwykle istotną normą. Wdrożenie zaktualizowanej normy wpływa bowiem znacząco na podniesienie wyników i wydajności firmy dzięki zmniejszeniu ilości produkowanych przez nią odpadów, a także optymalizowaniu zużycia materiałów.

Szkolenia ISO 14001 2015 pokazują młodym przedsiębiorcom, że podejmowanie działań w kierunku ochrony środowiska już od samego początku działalności może pomóc w szybkim rozwoju firmy i wybić ją ponad konkurencję w zawrotnym tempie. Rozwój to dziś umiejętne zarządzanie wszystkimi aspektami firmy, w tym także ujmowanie w swoich praktykach metod zarządzania polityką środowiskową zgodnych z normą ISO 14001 2015. Szkolenia z jej zakresu pomagają uświadomić firmom zagrożenia związane z niszczeniem środowiska nie tylko dla ogółu planety, ale i dla samej firmy.

Comments are closed.