Prawo w przemyśle

Standard FSSC 22000 w praktyce

16 października 2018 at 14:32 By

Praca na linii

Kwestia bezpieczeństwa produktów spożywczych i ich bezwzględnie wysokiej jakości jest dziś zdecydowanie najczęściej poruszanym zagadnieniem w branży, wymuszającym na producentach coraz bardziej restrykcyjne podejście do zarządzania bezpieczeństwem żywności. Pomijając aspekty prawne, do których musi stosować się każdy producent działający na danym rynku krajowym istnieje szereg wymagań, które pozwalają na zaistnienie także poza rynkiem rodzimym i zdobycie szerszego uznania w branży. Wśród tego typu wymagań zdecydowanie najważniejszą zdaje się być norma FSSC 22000 i związany z nią system certyfikacji bezpieczeństwa żywności. Jakie wymagania nakłada na producentów i co oznacza dla nich w praktyce?

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności

Standard FSSC 22000 to połączenie poszczególnych wymagań z normy ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003 i wymogów HACCP stworzonych dla producentów żywności przez sieci handlowe. Dziś to właśnie FSSC 22000 stanowi najważniejszą podstawę i wyznacznik jakości i bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym, łącząc w sobie wymagania istotne z punktu widzenia każdego ogniwa łańcucha dostaw. Podczas gdy wszystkie wspomniane normy mogły być zbyt ogólne lub kierowane do poszczególnego sektora branży, FSSC 22000 skupia się na każdym, kto ma styczność z produktami spożywczymi do momentu dostarczenia ich do klienta końcowego. Wytyczne normy dotyczą więc zarówno producentów żywności (w tym najmniejszych jej składników), jak i producentów opakowań, w których jest przechowywana i sprzedawana.

Pojęcie bezpieczeństwa żywności jest kwestią niezwykle rozległą i wielowątkową, dlatego też twórcy standardu FSSC 22000 wiedzieli, że wyznaczone przez nich wytyczne i najlepsze praktyki muszą obejmować swoim zasięgiem bardzo szerokie spektrum działań wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo żywności. Certyfikacja FSSC 22000 jest dziś dzięki temu możliwa do zastosowania w zakładach produkujących żywność z długim terminem przydatności, żywność szybko psującą się, zakładach produkujących wszelkiego rodzaju mąki, przyprawy, aromaty i dodatki, a także wśród producentów opakowań plastikowych, szklanych, papierowych, puszek i innych przeznaczonych do przechowywania żywności.

Założenia standardu FSSC 22000

Wymogi FSSC 22000 opierają się, podobnie jak większość standardów ISO, na idei ciągłego doskonalenia i dążenia do osiągania wyznaczonych sobie celów w sposób zrównoważony i w pełni kontrolowany. Stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o FSSC 22000 oznacza w praktyce konieczność zidentyfikowania i rozpoznania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności na terenie zakładu pracy jak i zagrożeń zewnętrznych płynących z bezpośredniego środowiska przedsiębiorstwa.

Rozpoznanie ryzyka i zagrożeń powinno objąć każdy obszar działania firmy tak, by żaden z procesów nie odbiegał od wysokich standardów wyznaczonych przez FSSC 22000. Dążąc do uzyskania certyfikacji FSSC 22000, przedsiębiorstwa muszą wykazać się skutecznością swojego systemu w praktyce i okazać się opracowaną strategią działania na wypadek zagrożenia czy sytuacji kryzysowej.

Dlaczego certyfikacja FSSC 22000 się opłaca?

Osiągnięcie zgodności z różnorodnymi wymogami prawnymi i konsumenckimi stawianymi dziś przed producentami żywności to zadanie, które bez odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem oznacza chaos i brak skutecznej organizacji. FSSC 22000 ma na celu optymalizację procesów i podniesienie jakości produkcji właśnie poprzez wprowadzenie jasnych wytycznych dla systemów zarządzania, spełniających jednocześnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w branży spożywczej.

Co jednak ciekawe, dziś swoim zasięgiem certyfikat obejmuje niezwykle szerokie spektrum branży i poza wspomnianymi wcześniej producentami żywności i opakowań wyszczególnia kryteria działania dla hodowli zwierząt, jaj, ryb, i owoców morza, producentów żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanej, producentów pasz i karmy dla zwierząt, firm cateringowych, hurtowni, punktów sprzedaży detalicznej, a także firm transportowych i magazynów produktów spożywczych.

W jaki sposób skorzystają oni na certyfikacji FSSC 22000? Przede wszystkim poprzez wspomnianą wcześniej lepszą organizację i optymalizację pracy przedsiębiorstwa i produkcji, ograniczającą marnotrawstwo czy eliminującą niepotrzebne błędy i ryzykującą bezpieczeństwem całej partii produktów. Dzięki bardziej restrykcyjnej, ale też zrozumiałej dla pracowników kontroli i większym przywiązaniu do procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa żywności staje się znacznie łatwiejsze do wykonania i skontrolowania, dając tym samym większą pewność produktów opuszczających ręce dowolnego przedstawiciela łańcucha dostaw w branży.

 

Comments are closed.