Prawo w przemyśle

Adwokat dla twojej firmy przemysłowej

4 kwietnia 2016 at 10:51 By

wyroki w prawie

 Zawód adwokata jest wpisany w klasyfikację zawodów pod kodem 261101. Podobnie jak na inne zawody także na zawód adwokata osoby chcące zajmować się daną profesją muszą spełniać określone wymagania. Jakie wymagania to są w przypadku adwokata? Przede wszystkim nieskazitelny charakter. Powinien swoim dotychczasowych zachowaniem dawać rękojmię odpowiedniego wykonywania zawodu adwokata. Musi także korzystać z pełni praw publicznych.

Obowiązki względem pracy prawnika

Obowiązkowo musi także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ukończone studia wyższe prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskany tytuł magistra to także podstawa. Bez tego się nie da. Oprócz samych studiów kandydat musi także odbyć w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką oraz złożyć adwokacki egzamin. Jak wygląda takowy egzamin konkursowy właśnie na aplikację adwokacją? Tylko gdy uzyskamy z niego pozytywną ocenę możemy złożyć wniosek z prośbą o wpis na listę adwokackich aplikantów. Mają na to czas do okresu dwóch lat od dnia ogłoszenia konkursowego egzaminu oraz jego wyników. Sam egzamin konkursowy polega na rozwiązywaniu testu . Sam test składa się z 250 pytań. Do każdego z pytań przydzielone są trzy możliwe odpowiedzi. Spośród trzech odpowiedzi osoba zdająca egzamin może wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź osoba rozwiązująca otrzymuje 1 punkt. Pozytywny wynik egzaminu zapada, gdy uzyskamy z całości punktów 190.  Egzamin ten sprawdza wiedzę kandydata na aplikanta adwokackiego.

Czym musi wykazać się przyszły adwokat?

Wiedza jest sprawdzana w zakresie: prawa karnego, prawa konstytucyjnego, postępowania karnego, wykroczeń, karnego skarbowego, spółek prawa handlowego, ubezpieczeń społecznych, pracy, rodzinnego i opiekuńczego, postępowania administracyjnego, ustroju sądów, samorządu adwokackiego organów ochrony prawnej działającej na terenie Rzeczypospolitej, a także etyki zawodu adwokata jak i warunków wykonywania zawodu adwokata. Egzamin konkursowy przeprowadzany jest raz do roku. Termin egzaminu wyznaczany jest rzez Ministra Sprawiedliwości. By przystąpić do egzaminu konkursowego potrzebne są liczne dokumenty.

Wyrok w prawie

Wśród potrzebnych dokumentów wyróżnia się: kwestionariusz osobowy, wniosek o dopuszczenie do tegoż egzaminu konkursowego, dwa zdjęcia, zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny, oryginał bądź odpisy dyplomu świadczący o ukończeniu studiów wyższych prawniczych w

Polsce oraz informację o uzyskaniu tytułu magistra. Należy jednak pamiętać, że nie można wykonywać pracy adwokata bez odpowiednio powołania oraz z pasji. Gdy wykonujemy zawód, który nie sprawia nam przyjemności będziemy całe życie nieszczęśliwi. Tylko zawód wykonywany zgodnie z naszymi zainteresowaniami będzie nam sprawiał przyjemność. Gdy liczymy, że mimo braku odpowiednich wymagań oraz cech charakteru zawód adwokata pozwoli nam na zarabianie dużych ilości pieniędzy możemy być w błędzie.


Źródła informacji: labentowicz.com

Comments are closed.