Informacje Przemysłowe

System PIMS — co warto o nim wiedzieć?

5 listopada 2023 at 10:19 By

System PIMS (ang. Personal Information Management System) to kompleksowe podejście do zarządzania i ochrony informacji osobowych w firmach i organizacjach. W tym artykule omówimy, czym jest system PIMS, jakie są jego główne cechy i cele, oraz dlaczego jest istotny w dzisiejszym świecie, gdzie ochrona danych osobowych staje się coraz ważniejsza.

Czym jest system PIMS?

System PIMS to zestaw procedur, polityk, narzędzi i praktyk, które organizacja wprowadza w celu odpowiedzialnego zarządzania danymi osobowymi swoich pracowników, klientów oraz innych zainteresowanych stron. Jest to system, który ma na celu zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami, oraz że są odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Charakterystyka systemu PIMS

System PIMS charakteryzuje się kilkoma kluczowymi cechami:

 • Ochrona prywatności: on ma na celu ochronę prywatności osób, których dane są przetwarzane przez organizację. Zapewnia, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane w sposób zgodny z prawem i z poszanowaniem praw osób.
 • Zarządzanie danymi: obejmuje on zarządzanie danymi osobowymi od momentu ich pozyskania do momentu ich usunięcia. To obejmuje zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i usuwanie danych osobowych.
 • Polityki i procedury: system PIMS wymaga określenia jasnych polityk i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do nich.
 • Ochrona przed cyberzagrożeniami: ochrona danych osobowych przed cyberatakami i innymi zagrożeniami jest kluczowym elementem systemu PIMS. To obejmuje zarówno zapobieganie atakom, jak i szybką reakcję w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
 • Szkolenia pracowników: praca z nim wymaga szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i przestrzegania zasad systemu.

Cel systemu PIMS

Głównym celem systemu PIMS jest ochrona danych osobowych i prywatności osób, których dane są przetwarzane przez organizację. Wspiera on organizację w przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) w Unii Europejskiej, oraz innych regulacji dotyczących prywatności w innych krajach.

Branże objęte systemem PIMS

System PIMS jest istotny w wielu branżach i organizacjach, które przetwarzają dane osobowe. Obejmuje on między innymi:

 • Branżę finansową: banki, firmy ubezpieczeniowe i inne organizacje finansowe przetwarzają duże ilości danych osobowych swoich klientów.
 • Służbę zdrowia: szpitale, kliniki i inne placówki medyczne przetwarzają dane pacjentów.
 • Firmy technologiczne: przedsiębiorstwa technologiczne zbierają i przetwarzają dane swoich użytkowników.
 • Handel elektroniczny: sklepy internetowe gromadzą dane klientów, takie jak adresy dostawy i informacje płatnicze.

Narzędzia systemu PIMS

System PIMS (Personal Information Management System) wykorzystuje różnorodne narzędzia i zasady, aby zarządzać i chronić dane osobowe. Oto kilka kluczowych narzędzi i zasad związanych z systemem PIMS:

 • Systemy informatyczne: organizacje wykorzystują specjalne systemy informatyczne i oprogramowanie do przechowywania, przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi. To obejmuje bazy danych, systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), narzędzia do zarządzania dokumentami i wiele innych.
 • Szyfrowanie danych jest kluczowym narzędziem w systemie PIMS. Pozwala ono na zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, a także na ochronę informacji w trakcie ich przesyłania.
 • Systemy kontroli dostępu: organizacje stosują systemy kontroli dostępu, które określają, kto ma dostęp do danych osobowych i w jaki sposób. To obejmuje zarówno fizyczne kontrole dostępu, jak i zarządzanie uprawnieniami w systemach informatycznych.
 • Monitorowanie zdarzeń: firmy używają narzędzi do monitorowania zdarzeń, które pozwalają na śledzenie aktywności związaną z danymi osobowymi. To pomaga wykrywać nieprawidłowości i potencjalne naruszenia zabezpieczeń.

Zasady systemu PIMS

 1. Zgodność z przepisami: jednym z kluczowych założeń systemu PIMS jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Obejmuje to przestrzeganie takich regulacji jak RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) w Unii Europejskiej lub innych przepisów dotyczących prywatności w różnych krajach.
 2. Minimalizacja danych: zasada minimalizacji danych zakłada, że organizacje zbierają i przetwarzają tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonego celu. Nie należy gromadzić zbędnych informacji.
 3. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne: system PIMS nakłada na organizacje obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. To obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa sieci, kontrolę dostępu i wiele innych środków.
 4. Prawa osób: ten system obejmuje respektowanie praw osób, których dane są przetwarzane. To w tym kontekście organizacje muszą umożliwiać dostęp do danych, poprawianie ich, usuwanie, a także zapewnienie prawo do bycia zapomnianym i przenoszenia danych.
 5. Szkolenia pracowników: zasada ta zakłada, że pracownicy organizacji powinni być przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i przestrzegania zasad systemu PIMS.

Jak wdrożyć system PIMS w swojej firmie?

Wdrożenie systemu PIMS w firmie wymaga kilku kluczowych kroków:

 • Ocena ryzyka: pierwszym krokiem jest przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji. To obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń i słabych punktów w ochronie danych.
 • Polityki i procedury: następnie należy opracować jasne polityki i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych. Te dokumenty powinny określać, jakie dane są zbierane, w jaki sposób są przetwarzane i jakie środki bezpieczeństwa są stosowane.
 • Szkolenia pracowników: pracownicy organizacji powinni być przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i przestrzegania zasad systemu PIMS.
 • Monitorowanie i audyt: wdrożenie systemu PIMS wymaga monitorowania i regularnych audytów, aby zapewnić, że polityki i procedury są przestrzegane i że dane są odpowiednio chronione.

Szkolenia z zakresu systemu PIMS

Szkolenia z zakresu systemu PIMS są istotnym elementem przygotowania pracowników do skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu w firmie. Takie szkolenia obejmują zazwyczaj tematy związane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, identyfikacją zagrożeń, tworzeniem polityk i procedur, oraz zasadami bezpieczeństwa informatycznego. Szkolenia te pomagają pracownikom zrozumieć znaczenie ochrony danych osobowych i przyczyniają się do skutecznego wdrażania systemu PIMS.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia z zakresu systemu PIMS?

Inwestycja w szkolenia z zakresu systemu PIMS jest istotna dla zapewnienia skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu w organizacji. Pomaga pracownikom zrozumieć złożoność i znaczenie ochrony danych osobowych oraz przyczynia się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Jest to również istotne dla budowania zaufania klientów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na ochronę swoich danych osobowych. Dlatego warto inwestować w szkolenia, które pomogą organizacji w efektywnym zarządzaniu danymi osobowymi i ochronie prywatności.

System PIMS stanowi nieodłączny element współczesnego biznesu, który musi zarządzać i chronić dane osobowe swoich klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron. Odpowiednie zarządzanie danymi osobowymi jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia zgodności z przepisami, ale także dla zachowania zaufania klientów oraz ochrony prywatności. Organizacje, które wdrażają system PIMS, inwestują w ochronę danych osobowych i przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku w oczach swoich interesariuszy. Szkolenia z zakresu systemu PIMS stanowią istotny element tego procesu, pomagając pracownikom zrozumieć znaczenie ochrony danych osobowych i przestrzegania zasad systemu. W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym ochrona prywatności staje się coraz ważniejsza, system PIMS jest nieodzownym narzędziem w każdej organizacji, która dba o swoją reputację i bezpieczeństwo danych.

Comments are closed.