Technologie

Monitoring wizyjny – kiedy może okazać się nielegalny?

7 sierpnia 2023 at 14:03 By

kamery

Monitoring wizyjny, zwłaszcza w dobie postępującej cyfryzacji, staje się coraz bardziej powszechny. Niemniej jednak, zastosowanie nowych technologii w tym obszarze wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych, a nieuwzględnienie ich może prowadzić do naruszenia prawa. W tym artykule skupimy się na kwestii zdalnego monitoringu wizyjnego, który różni się od klasycznego systemu obserwacji.

Co to jest zdalny monitoring wizyjny?

Zdalny monitoring wizyjny to zaawansowany system umożliwiający obserwację obiektów, osób czy miejsc za pomocą kamer i innych urządzeń zainstalowanych w różnych lokalizacjach, eliminujący konieczność fizycznego obecności operatora w miejscu monitorowanym. Dzięki połączeniu z Internetem lub specjalistycznymi sieciami prywatnymi, operator może mieć zdalny dostęp do transmisji na żywo, a także do zarchiwizowanych materiałów, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. To nie tylko przekaz obrazu, ale często także dźwięku, a nowoczesne systemy mogą być również wyposażone w analizę obrazu, rozpoznawanie twarzy czy detekcję ruchu.

Czym różni się od zwykłego monitoringu?

Klasyczny system monitoringu wizyjnego zakłada stałą obecność operatora w miejscu, gdzie odbywa się obserwacja, lub przeglądanie materiałów po fakcie. W przypadku zdalnego monitoringu wizyjnego obserwacja odbywa się na bieżąco, niezależnie od miejsca pobytu operatora, co daje znacznie większą elastyczność i reaktywność w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Skład sprzętowy i działanie

Zdalny monitoring wizyjny jest złożonym systemem, którego główne komponenty to:

 • Kamery – urządzenia odpowiedzialne za przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym. Mogą to być kamery analogowe, IP czy kamery termowizyjne. Nowoczesne kamery są często wyposażone w funkcje takie jak zoom, obrót czy możliwość pracy w niskim oświetleniu.
 • Serwery i systemy przechowywania danych – miejsce, gdzie zapisywane są nagrania. W zależności od potrzeb, mogą to być lokalne dyski twarde, serwery chmurowe lub hybrydowe rozwiązania.
 • Oprogramowanie do analizy i przetwarzania obrazów – narzędzia, które analizują obraz pod kątem różnych zdarzeń, takich jak detekcja ruchu, rozpoznawanie twarzy czy analiza zachowania.
 • Systemy alarmowe i komunikacji z operatorami – urządzenia i oprogramowanie odpowiedzialne za powiadamianie operatorów lub służb ochrony w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

W praktyce system działa tak, że kamery przesyłają obraz do centralnej jednostki, gdzie jest on analizowany w czasie rzeczywistym lub przechowywany do późniejszej analizy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system może automatycznie powiadamiać odpowiednie osoby lub służby.

kamery

Zastosowanie zdalnego monitoringu wizyjnego

Zdalny monitoring wizyjny staje się coraz bardziej popularny w wielu sektorach działalności dzięki swojej wszechstronności i efektywności:

 • Parkingi, centra handlowe – umożliwia stałą obserwację pojazdów i ludzi, co zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na szybką interwencję w przypadku kradzieży czy innych incydentów.
 • Zakłady przemysłowe – monitoring pomaga kontrolować procesy produkcyjne, składowanie surowców czy przestrzeganie standardów bezpieczeństwa pracy.
 • Magazyny – system pozwala na śledzenie przepływu towarów, kontrolę dostaw oraz detekcję potencjalnych prób kradzieży.
 • Miejsca publiczne – parki, place, przystanki. Monitoring pomaga zapobiegać aktom wandalizmu, napaści czy innych niepożądanych zachowań.

Dzięki zdalnemu dostępowi, odpowiednie służby mogą szybko reagować na różnego rodzaju zagrożenia, co czyni miejsca monitorowane znacznie bezpieczniejszymi.

Zdalny monitoring wizyjny a RODO

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ma kluczowe znaczenie w kontekście monitoringu wizyjnego. Zgodnie z RODO, osoby będące przedmiotem monitoringu muszą być informowane o tym fakcie, a dane z kamer nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Ponadto, osoby te mają prawo dostępu do swoich danych i możliwość ich usunięcia.

Kiedy stosowanie zdalnego monitoringu wizyjnego jest nielegalne?

Stosowanie zdalnego monitoringu wizyjnego może okazać się nielegalne, gdy:

 • Osoby monitorowane nie są informowane o tym fakcie,
 • Dane są przechowywane dłużej niż jest to konieczne,
 • Monitoring narusza prywatność osób, np. poprzez instalację kamer w miejscach prywatnych bez zgody właściciela.

Podsumowując, zdalny monitoring wizyjny, choć oferuje wiele możliwości, wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych. Ważne jest, aby zapewnić zgodność z RODO i szanować prywatność osób monitorowanych.

Comments are closed.