Technologie

Czym jest akredytacja i jak ważna jest dla laboratorium?

9 września 2019 at 14:24 By

Jaka jest wartość akredytacji laboratoryjnej? Komu przynosi ona korzyści? Dla zwykłego człowieka to, czy laboratorium ma akredytację czy nie, oraz co to znaczy, jest bardzo niejasne. Jednak warto się zapoznać z tym tematem, ponieważ odgrywa ona niezwykle istotną  rolę.

Kto korzysta na akredytacji laboratorium?

Beneficjentami takich akredytacji są użytkownicy usług laboratoryjnych, specyfikatorzy i społeczeństwo. Oprócz laboratoriów istnieją trzy grupy, które korzystają z akredytacji, być może bardziej niż same laboratoria. Te trzy grupy to użytkownicy usług laboratoryjnych, specyfikatorzy, czyli podmioty prywatne i publiczne, które potrzebują dokładnych danych testowych, aby podejmować dobre decyzje, oraz ogół społeczeństwa. Laboratoria testujące i kalibrujące czerpią wiele korzyści z rzetelnej technicznie oceny i akredytacji przez uznaną na jednostkę akredytującą.

Przechodząc przez proces akredytacji, laboratorium zyskuje, budując konieczny system zarządzania jakością, który działa w celu zmniejszenia błędów proceduralnych i spełnieniu najwyższych standardów działania. To poświadczenie, które określa laboratorium jako wykwalifikowane i kompetentne do świadczenia usług w dziedzinie lub dziedzinach, w których jest akredytowane. To regularne, obiektywne sprawdzanie, które pomaga kierownictwu laboratorium w ciągłym doskonaleniu jego działania.

W coraz większej liczbie przypadków, taka akredytacja pozwala danemu laboratorium w wejściu na rynek, który w innych przypadkach byłby dla niego zamknięty.

Zalety akredytacji dla laboratorium

Korzystanie z akredytowanych laboratoriów ma bardzo wiele zalet. Są one bardziej produktywne, ponieważ dzięki spełnianiu norm nie muszą mieć osobnych działów, które opracowują wytyczne związane z jakością. Są one już uregulowane poprzez jednostkę akredytacyjną.

Dodatkowo dzięki temu, że dane laboratorium ma akredytację mamy pewność, że spełnia wysokie standardy. Zewnętrzna jednostka potwierdza jakość usług świadczoną przez firmę, którą wybraliśmy. Możemy mieć zaufanie do dokładności kupowanego raportu z testu lub kalibracji, ponieważ został on wygenerowany przez kompetentną placówkę. Akredytowane dane laboratoryjne stanowią podstawę decyzji o certyfikacji produktu.

Dodatkowo oceny akredytacyjne pomagają pracownikom laboratorium być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w danej dziedzinie. Regularne oceny zwiększają dyscyplinę personelu i poczucie profesjonalizmu. Pracownicy są bardziej skłonni do przestrzegania systemu zarządzania jakością firmy i standardów wydajności.

Akredytacja ma również pozytywny wpływ na ogół społeczeństwa poprzez stymulowanie wyższych standardów jakości w laboratoriach. Prowadzi to konsekwentnie do generowania wiarygodnych danych testowych, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia skuteczniejszych regulacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz do powstawania produktów o wyższej jakości. Ponieważ nauka akredytacji wciąż się rozwija, utrzymując laboratoria w jeszcze wyższych standardach, te korzyści publiczne będą nadal rosły.

Uznane na całym świecie jednostki akredytujące są zaangażowane w ten ulepszony system akredytacji i maksymalizację korzyści z akredytacji laboratoryjnej dla wszystkich zainteresowanych stron.

Akredytacje wydawane laboratoriom przez Polskie Centrum Akredytacji

W naszym kraju laboratoria badawcze mogę być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. To instytucja posiadająca status państwowej osoby prawnej, która jest nadzorowana przez właściwego ministra do spraw gospodarki. Działanie tej organizacji reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Zostało ono wydane 9 lipca 2008 roku i ustala ono wymagania zarówno w zakresie akredytacji, jak i nadzoru rynku. Według niego Polskie Centrum Akredytacji to jedyna krajowa jednostka akredytująca.

Warto wiedzieć, że samo PCA działa od 2001 roku w wyniku połączenia Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM). To doświadczeni pracownicy tych dwóch instytucji stworzyli tą organizację.

Jakie akredytacje powinno mieć laboratorium, które wybiorę?

Jeżeli decydujemy się na wybór laboratorium pomiarowego powinniśmy wybrać jedynie takie, które ma wymaganą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Jest to zdecydowanie niezbędne. Powinno ono spełniać odpowiednie normy takie jak: PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007. Przykładem takiej zaufanej jednostki jest laboratorium pomiarowe Kwant-Lab, które spełnia wszystkie powyższe kryteria. Co więcej cała działalność techniczna, wszystkie procedury oraz procesy przeprowadzania badań są objęte tam szczegółowym nadzorem. Dzięki temu zyskujemy pewność, że ich wyniki są zawsze wiarygodne.

Comments are closed.