Materiały Przemysłowe

Utylizacja odpadów – możliwe rozwiązania

28 września 2015 at 08:37 By

Wytwarzanie odpadów jest przekleństwem społeczeństw rozwijających się. Tylko w 2013 roku na jednego mieszkańca Polski przypadały średnio 293 kilogramy śmieci, natomiast na jednego Europejczyka –492 kilogramy.

Niechęć do sortowania śmieci

Z tego powodu coraz silniej podkreśla się konieczność sortowania śmieci. Podejmowane kampanie społeczne mają na celu uświadamianie społeczeństwa o problemie, jednak sortowanie śmieci wciąż napotyka na spory opór ze strony Polaków. Wiele osób uważa, że to działanie pozbawione sensu, skoro potem przyjeżdża jeden pojazd, który i tak miesza zawartość pojemników. Cóż, to wątpliwe, ale nawet jeśli byłaby to prawda, warto nadmienić, że śmieci poddawane są ponownej selekcji w siedzibie firmy.

utylizacja odpadów Kraków

Mimo czytelnych wskazówek, jakie rodzaje śmieci można wrzucać do określonych pojemników, nadal wiele osób wrzuca do oznaczonych pojemników nieodpowiednie odpady. Dlatego też pracownicy firm zajmujących się utylizacją śmieci muszą ponownie przejrzeć wszystkie odpady i przygotować je do recyklingu. Dzięki temu unika się sytuacji, w której do utylizacji trafiają śmieci nie nadające się do tego procesu.

Dlaczego utylizacja odpadów nie zawsze jest możliwa

Właśnie, a co jeśli śmieci nie nadają się do przetworzenia? Otóż pod hasłem utylizacja odpadów Kraków kryje się nieco więcej niż tylko recykling. Utylizacja to przetwórstwo, ponowne wykorzystanie śmieci jako wtórnego surowca. Nie polega to jedynie na przetworzeniu papieru na papier z odzysku czy tworzenie plastikowych opakowań z utylizowanego tworzywa. To także spalanie śmieci – choć w miarę możliwości zaleca się odchodzenie od tego rodzaju utylizacji.

utylizacja odpadów Kraków

Niektóre rodzaje odpadów nie mogą być ani spalone, ani przetworzone w inny sposób – dlatego muszą być wyznaczone odpowiednie miejsca, w których można składować odpady bez ryzyka spowodowania zanieczyszczeń gleby, wody czy atmosfery. Stąd idea wysypisk śmieci niezupełnie jest martwa – ciągle potrzebne są tereny, na których można przechowywać – z zastosowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa – rozmaite odpady, takie jak: rozpuszczalniki, chemikalia i leki, produkty uboczne przemysłu chemicznego lub farmaceutycznego czy inne substancje niebezpieczne, których nie można poddać utylizacji jakiegokolwiek rodzaju ze względu na ich strukturę czy właściwości chemiczne. Te odpady mogą podlegać utylizacji w formie spalania w piecach cementowych.

Tagi: , , ,