Technologie

Sianokiszonka – kiedy jest gotowa?

18 listopada 2022 at 14:39 By

Hodowla zwierząt w gospodarstwie to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga podejmowania wielu kluczowych decyzji i odpowiedniego prowadzenia gospodarstwa, aby zwierzęta w nim hodowane miały odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Bez wątpienia kluczową rolę odgrywa tutaj pożywienie, jakim karmione są zwierzęta hodowlane. Siano, mimo że nadal jest bardzo często wykorzystywany jako pokarm dla wielu zwierząt, to obecnie coraz częściej lub wzbogacane jest różnego rodzaju paszami, których skład dostosowany jest do danego gatunku zwierząt, ich płci, wieku, stanu zdrowia zapotrzebowania i wielu innych kwestii. Z tego też względu coraz częściej wykorzystywanym pokarmem w gospodarstwach jest tak zwana sianokiszonka. Warto więc wiedzieć jak wygląda proces produkcyjny tego typu paszy, ile czasu zajmuje zrobienie sianokiszonki, jak długo trwa proces fermentacji oraz kiedy wiadomo, że sianokiszonka jest gotowa do użytku?

Proces powstawania sianokiszonki

Jak zrobić sianokiszonkę? Sianokiszonka to w wielu przypadkach doskonała alternatywa dla standardowej kiszonki lub siana. Tego typu pasza różni się od konwencjonalnej kiszonki tym, że zawiera znacznie więcej masy suchej. Przygotowywana ona jest najczęściej z roślin podsuszonych o zawartości 40 do 60% suchej masy. Podsuszoną zielonkę przeznaczoną do produkcji sianokiszonki zbiera się zazwyczaj przy pomocy specjalnych pras belujących, które tworzą bele i owijają zielonkę folią w celu odizolowania jej od powietrza i tym samym zapewnienia jej odpowiednich warunków do fermentacji. Sianokiszonkę można również składować w specjalnych silosach lub pryzmach, jednak obecnie jest to rzadziej spotykane rozwiązanie. W trakcie zbiorów zielonki przeznaczonej do produkcji sianokiszonki można dodawać do niej również różnego rodzaju dodatki kiszonkarskie, takie jak środki chemiczne czy biologiczne na przykład bakterie kwasu mlekowego, które wzbogacają finalny produkt.

Ile czasu zajmuje zrobienie sianokiszonki?

Sianokiszonka to pasza, która z racji tego, że wymaga przejścia procesu fermentacji, jest rozwiązaniem dość czasochłonny w przygotowaniu. W pierwszej kolejności trzeba oczywiście skosić rośliny, które będą przeznaczone do produkcji tego rodzaju paszy. Po tym etapie konieczne jest rozrzucenie zielonki za pomocą przetrząsarki i pozostawienie jej na polu celu podsuszenia. Proces ten w zależności od pogody może trwać różnie, ale zazwyczaj wystarczający jest jeden lub dwa dni suszenia zielonki, była uzyskała ona odpowiednią wilgotność. Tak przygotowana zielonka może zostać następnie zebrana przy pomocy na przykład specjalnej maszyny balującej, która zbierze całą zielonkę i utworzy z niej bele, a następnie zawinie je przy pomocy specjalnej folii. Tak przygotowana zielonka po pewnym czasie rozpocznie proces fermentacji, który jest niezbędny do stworzenia finalnego produktu, jakim jest sianokiszonka. 

Jak długo sianokiszonka fermentuje?

Proces fermentacji jest dość długi i składa się z dwóch głównych etapów. W pierwszej kolejności następuje obumieranie zakiszonych roślin, co trwa około 3 do 7 dni. Na tym etapie zużyty zostaje cały tlen zamknięty w belach, dzięki czemu powstają idealne warunki beztlenowe, konieczne do prawidłowego przebiegu procesu fermentacji zielonki. Warto pamiętać o tym, że jeśli na tym etapie kiszonka zostanie otworzona, nastąpi zaburzenie procesu fermentacji w wyniku dostępu tlenu. Skutkiem tego będzie to, że kiszonka słabo będzie się przechowywać, a także wzrośnie ryzyko jej wtórnej fermentacji. Po tym etapie zaczyna się właściwa fermentacja, która może trwać nawet kilka tygodni. Z tego też względu za minimalny czas fermentacji prawidłowo za kiszonej zielonki przyjmuje się okres około 6 do 8 tygodni, który może być oczywiście dłuższy w zależności od potrzeb i panujących warunków. 

Kiedy wiadomo, że sianokiszonka jest gotowa?

Karmienie zwierząt sianokiszonką, która nie jest w pełni gotowa może wywołać wiele negatywnych skutków, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób uniknąć przedwczesnego użytkowanie tego typu paszy. Podstawową kwestią jest to, aby trzymać się minimalnego czasu potrzebnego na fermentację zielonki, co pozwoli nam uniknąć sytuacji, gdy sianokiszonka po otwarciu okaże się niegotowa. Doświadczeni rolnicy potrafią także określić na podstawie wyglądu i wilgotności sianokiszonki to, czy jest ona gotowa do użytku. Dobrym rozwiązaniem jest także składowanie sianokiszonki w belach, co pozwala podzielić ją na mniejsze porcje i uniknąć sytuacji, w której stracimy całą paszę po jej przedwczesnym utworzeniu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy składujemy sianokiszonkę w pryzmach lub silosach.

Comments are closed.