Recykling i odpady

Dbaj świadomie o środowisko z certyfikacją FSC CoC

15 lipca 2018 at 11:56 By

Dbałość o środowisko i przywiązywanie wagi do negatywnego wpływu wywieranego na nie przez działania firmy to jeden z kluczowych aspektów zrównoważonego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami.

Jedną z branż, która zdecydowanie bezpośrednio odpowiada za stan środowiska jest przemysł drzewny, korzystający z zasobów naturalnych na porządku dziennym. Aby jego działalność nie była dla środowiska szkodliwa, a zarządzanie całym łańcuchem dostaw drewna było pod kontrolą, organizacja FSC wprowadziła do obiegu standard FSC CoC, do którego certyfikacja pozwala na zdobycie olbrzymiej przewagi konkurencyjnej i odpowiedzialne podejście do pozyskiwania drewna. Czego dotyczy norma FSC/PEFC i w jaki sposób przebiega certyfikacja do niej?

Założenia normy FSC/PEFC

Kontrola pochodzenia produktu, określana często jako CoC (z angielskiego Chain of Custody), dotyczy dziś całej drogi, jaką przebyły surowce wykorzystane do wytworzenia konkretnych produktów. Nie chodzi tu bowiem o to, by sam produkt końcowy został wytworzony zgodnie z zasadami rozważnego zarządzania materiałami drzewnymi, ale też by wszystkie wykorzystane do jego produkcji surowce, materiały, czy produkty uboczne pochodziły z zaufanego, sprawdzonego i certyfikowanego źródła.

Norma FSC/PEFC uwzględnia wszystkie etapy przetwarzania, składowania i transportu produktów i materiałów drzewnych od miejsca ich pochodzenia aż do klienta końcowego, stanowiąc tym samym podstawę do określenia zawartości drewna certyfikowanego w ostatecznym produkcie i umożliwiając wgląd w pełną historię jego pozyskania.


Norma FSC/PEFC zawiera bardzo rozbudowany zbiór wymagań dotyczących kontroli nad elementami takimi jak jakość, źródło pochodzenia surowców, sposoby ich przechowywania, marnotrawienie surowców, czy dokumentacja sprzedażowa. Każdy z nich, odpowiednio zadbany, zapewnia możliwość spełnienia warunków certyfikacji FSC CoC i tym samym uzyskania odpowiedniej etykiety dla produktów końcowych.


Norma FSC/PEFC zakłada aż trzy rodzaje etykietowania wyrobów drzewnych, wyszczególniając dla poszczególnego z nich konkretne wymagania konieczne do spełnienia przez producenta w celu uzyskania certyfikacji. I tak, etykieta FSC 100% oznacza produkty pochodzące w całości z certyfikowanych lasów spełniających środowiskowe i społeczne standardy FSC.

Etykieta taka może być z powodzeniem przyznawana produktom gotowym, których producent spełnił wszystkie wymogi odnośnie sprawowania kontroli nad łańcuchem dostaw materiałów drewnianych i może potwierdzić pochodzenie wykorzystywanego przez siebie drewna.

Etykieta FSC Mix przyznawana jest dla produktów, do których produkcji użyto drewna z certyfikowanych, dobrze zarządzanych lasów zgodnych z wymogami FSC, źródeł kontrolowanych przez certyfikowane przedsiębiorstwa lub też z materiałów z odzysku. Ostatnia etykieta, FSC Recycled, odnosi się do produktów wspierających działania związane z recyklingiem zasobów leśnych – tu materiały pochodzą z odzysku prowadzonego zgodnie z zasadami zawartymi w standardach FSC.

Certyfikacja FSC/PEFC – na czym to polega?

Certyfikacja kontroli pochodzenia produktu zgodna z wytycznymi normy FSC/PEFC to dowód, że wyroby drewniane pochodzą z dobrze zarządzanych lasów, a cały łańcuch dostaw materiałów drewnianych potrzebnych do ich produkcji jest pod całkowitą kontrolą ich producenta. Stworzona przez organizację FSC norma ma być zachętą do prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej w skali globalnej, a uzyskany za jej wdrożenie i stosowanie certyfikat swoistą nagrodą dla przedsiębiorstw biorących sobie stan środowiska leśnego do serca.

Dzięki certyfikacji FSC/PEFC, producenci pokazują świadomość swojej odpowiedzialności za zapewnienie właściwego pochodzenia drewna i tym samym dbałości o światową gospodarkę leśną.

Zastosowanie certyfikacji FSC/PEFC

Branże, które korzystają na certyfikacji FSC/PEFC najwięcej to oczywiście wszelkie obszary zajmujące się produkcją i przetwarzaniem materiałów drzewnych oraz przedsiębiorstwa zarządzające terenami leśnymi. Szczególnie ci ostatni, będący pierwszym elementem łańcucha dostaw materiału drzewnego powinni skupić się na zapewnieniu swoim klientom jak najwyższą jakość produktu drzewnego, zgodną z wymogami FSC i opartą o ekologiczne, zrównoważone podejście do zarządzania terenami leśnymi.

Kolejną szeroką branżą wykorzystującą na co dzień zasady FSC są tartaki i producenci drewna przekazywanego następie do dalszej produkcji wyrobów z papieru czy też mebli. Ci ostatni mogą oczywiście również certyfikować do FSC/PEFC, gwarantując jakość produktów końcowych. Ostatecznie z certyfikacji korzystają dziś też wszelkie firmy przetwórcze, przewozowe, czy handlujące elementami i końcowymi produktami drewnianymi, a wiec wszyscy, którzy na pewnym etapie swojej działalności mają styczność z drewnem i produktami pochodnymi.

Comments are closed.