Firmy Przemysłowe

Jak zostać audytorem wiodącym?

17 lutego 2022 at 09:56 By

Audytor wiodący jest osobą odpowiedzialną za sporządzenie planu audytu, zapewnienie niezależności zespołu audytowego, przedstawienie wyników kierownictwu wyższego szczebla oraz weryfikację działań, które należy podjąć w celu spełnienia wykrytych niezgodności. Powinien cechować się wysokimi zdolnościami organizacyjnymi i kierowniczymi, zarządzaniem, zdolnościami przywódczymi i dużym zaangażowaniem w sprawy firmy.

Jak zatem zostać Audytorem Wiodącym?

Niegdyś było tak, że certyfikacja równała się kompetencjom, a szkolenia na Auditora Wiodącego były podejmowane nie tylko przez Auditorów Wiodących Jednostek Certyfikujących, ale również m.in.  przez Konsultantów i Kierowników ds. Jakości, Środowiska chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę.

Od 2011 roku sam Certyfikat Audytora Wiodącego nie jest już akceptowany jako dowód kompetencji, co jasno wynika z normy ISO 19011 „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania”. Definiuje ona kompetencje jako „zdolność do zastosowania wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zamierzonych wyników”.

Jakie kompetencje powinien posiadać audytor wiodący?

Norma ISO 19011 określa 5 kategorii w określaniu kompetencji audytora, a mianowicie:

 • Kompetencje ogólne: wiedza organizacyjna, umiejętności i doświadczenie; niezbędnym elementem jest praca na poziomie nadzorczym lub kierowniczym.
 • Zachowanie osobiste: wymagany jest szereg cech osobistych i zachowań zawodowych, w tym etyczność, otwartość, dyplomacja, spostrzegawczość, spostrzegawczość, wytrwałość, zdecydowanie, wrażliwość kulturowa, zdolność do podejmowania decyzji pod presją czasu, itp.
 • Wiedza i umiejętności: do pomyślnego zakończenia audytu wymagane są ogólne kompetencje (w tym umiejętności audytorskie) oraz poziom wiedzy i umiejętności specyficznych dla danej dyscypliny oraz sektora (tj. w zakresie odpowiedniej normy ISO oraz audytowanego sektora gospodarki).
 • Osiągnięcie kompetencji audytora: po uzyskaniu Certyfikatu Audytora ISO można zdobyć doświadczenie poprzez udział w szeregu audytów właśnie w roli Audytora Zespołu.
 • Osiągnięcie kompetencji lidera zespołu audytorów: przy odpowiednim doświadczeniu, umiejętność skutecznego kierowania zespołem audytorów i interakcji z audytowanymi oraz wykonywania związanych z tym zadań administracyjnych (ustalenia z audytu, wnioski z audytu, raport z audytu, itp.)

Uzyskanie kompetencji Auditora Wiodącego ISO

Jakie są zatem warunki i wymagania, aby stać się kompetentnym Audytorem Wiodącym ISO?

By zostać Audytorem Wiodącym ISO, należy podjąć następujące kroki:

 1. Upewnij się, że masz temperament i cechy osobowe potrzebne do bycia skutecznym Audytorem Wiodącym.
 2. Sprawdź, czy posiadasz doświadczenie techniczne, wiedzę merytoryczną, doświadczenie w zakresie nadzoru i zarządzania, niezbędne do przeprowadzenia audytu.
 3. Zrób kurs certyfikacyjny na Audytora Wiodącego ISO; ISO szkolenia.
 4. Przeprowadzaj audyty wewnętrzne tak często, jak to tylko możliwe – 3 razy w roku to swoiste minimum niezbędne do utrzymania umiejętności audytowania. Jak wiadomo, praktyka czyni mistrza.
 5. Zwróć się do jednej lub kilku Jednostek Certyfikujących z prośbą o przeprowadzenie audytu. Dobre umiejętności techniczne i znajomość branży otworzą Ci szerokie możliwości w tym zakresie. Na początku możesz zostać zaangażowany jako ekspert techniczny, który będzie towarzyszył zespołowi audytorów. Możesz też zostać poproszony o pełnienie roli Obserwatora, aby w trakcie pracy lepiej zrozumieć procesy stosowane przez jednostki certyfikujące. Każda praktyka w tym zakresie jest cenna, nie marnuj więc nadarzających się okazji.
 6. Kolejnym etapem jest praca jako Audytor Zespołu. Aby móc przejść do kolejnego etapu wymagane jest przeprowadzenie pewnej minimalnej liczby audytów.
 7. W końcu, po pozytywnej ocenie, jako kompetentny audytor, zostajesz poproszony o kierowanie zespołem audytorów. W tym momencie jesteś już Audytorem Wiodącym.

Comments are closed.