Firmy Przemysłowe

Zwiększanie zaufania i wiarygodności biznesu: Korzyści wdrożenia ISO 37001

27 kwietnia 2023 at 10:08 By

korupcja

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001 ma zastosowanie w praktycznie każdej organizacji i firmie. Certyfikacja wzmacnia standardy na rzecz walki z korupcją w środowisku biznesowym. Wdrożenie systemu ISO 37001 poprawia wizerunek firmy i umacnia jej pozycję wśród konkurencji jako wiarygodnego partnera.

Co to jest norma ISO 37001?

Norma ISO 37001 wyznacza wytyczne i wymagania związane z systemem zarządzania działań antykorupcyjnych w organizacjach, w tym różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Celem normy jest jest wdrożenie systemowego podejścia do zjawisk korupcyjnych, bez względu na formę i strukturę firmy, a także na panującą tam hierarchię. Jest to przydatne narzędzie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które pomaga wdrożyć dobre praktyki powszechnie stosowane w europejskich jednostkach organizacyjnych prywatnych.

Wymagania normy ISO 37001 w Systemie Zarządzania Antykorupcyjnego zostały opracowane w sposób, który zapewnia kompatybilność z innymi normami międzynarodowymi ISO. Wśród kluczowych wymagań normy można wymienić:

 • określenie kontekstu firmy lub instytucji, w tym identyfikacja interesariuszy, ich potrzeb oraz rozpoznanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na organizację,
 • planowanie działań, mających na celu wdrażanie rozwiązań, które niwelują lub usuwają zagrożenia oraz mechanizmów wykorzystania szans,
 • identyfikacja ryzyka oraz możliwości oraz przeprowadzanie oceny stopnia ryzyka wystąpienia zjawisk korupcji lub innych podobnych nadużyć,
 • zaplanowanie procesów, sporządzenie i implementacja odpowiednich regulacji systemowych, a także jednoznaczne wskazanie roli pracowników w istniejących procesach i szczeblach organizacji,
 • szkolenia pracowników w zakresie wykrywania zagrożeń korupcyjnych, przeciwdziałania im oraz sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia,
 • prowadzenie badań due-diligence dla kluczowych partnerów biznesowych.

Podstawowe wytyczne ISO 37001

Międzynarodowa norma ISO 37001 została opracowana w celu wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego w organizacjach. Mogą je wdrożyć małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także organizacje publiczne, non-profit i organizacje pozarządowe. W ramach normy wyszczególniono zakres środków, jakie dana organizacja może wykorzystać, aby skutecznie walczyć ze zjawiskami korupcji. 

Wśród obszarów działania ISO 37001 wyróżnia się:

 • działania przeciw korupcji prowadzonej przez organizację, pracowników lub partnerów dla osobistych korzyści,
 • działania przeciw korupcji prowadzonej przez organizację, pracowników lub partnerów dla zysków organizacji

W normie ISO 37001 określono zasady etyki zawodowej i biznesowej oraz skuteczne sposoby wykrywania, zapobiegania i walczenia z działaniami korupcyjnymi. Ponadto wyznacza unikalną analizę ryzyka, pozwalająca na monitorowanie sytuacji, identyfikację zagrożeń i podjęcie skutecznych działań w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Korzyści wdrażania ISO 37001

Uzyskanie certyfikatu ISO 37001 gwarantuje wysoki poziom wykrywania oraz skuteczności narzędzi eliminacji działań korupcyjnych w firmie. Norma ISO 37001 zapewnia efektywną kontrolę procesów korupcyjnych zachodzących na poziomie całej organizacji, pracowników oraz partnerów biznesowych. 

korupcja

Zalety wdrożenia ISO 37001 w biznesie:

 • zwiększenie zaufania grupy odbiorców, inwestorów i partnerów,
 • poprawa wizerunku organizacji w branży,
 • minimalizowanie ryzyka operacyjnego związanego z łapówkarstwem,
 • wzmocnienie efektywności operacyjnej,
 • przejrzystość działania i wzrost bezpieczeństwa,
 • spełnienie wymagań prawnych i norm w zakresie przeciwdziałania łapówkarstwu.

Zjawiska korupcyjne w przedsiębiorstwie są niepożądane w przestrzeni sektorów gospodarki, dlatego też norma ISO 37001 jest pożądanym narzędziem w rękach przedsiębiorstw i instytucji. Z tego powodu warto jako przedsiębiorca postarać się o uzyskanie certyfikatu ISO 37001. 

Comments are closed.