Budownictwo

Zasada działania pieca gazowego

11 lutego 2019 at 09:06 By

Dziś, na polskim rynku polskim, można wybierać spośród kilku rodzajów gazowych kotłów grzewczych:

  • Kotły stojące,
  • Kotły stojące ze zbiornikiem c.w.u.,
  • Kotły wiszące,
  • Kotły wiszące dwufunkcyjne,
  • Kotły kondensacyjne.

Zalety kotłów gazowych

Piece gazowe są obecnie szczególnie popularne w zakresie zasilania instalacji w budynkach mieszkalnych. Często wykorzystuje się je w domach jednorodzinnych. Piec gazowy swoją popularność zawdzięcza między innymi licznym zaletom. Można je stosować praktycznie bezobsługowo. Dodatkowo, są one bardzo sprawne i cechują się wysoką jakością spalania przy niewielkiej emisji zanieczyszczeń. Działanie takiego kotła można w pełni zautomatyzować wraz z regulacją jego mocy. Jest to jednak zależne od tzw. obciążeń cieplnych w danym okresie.

Oprócz tego, możliwe jest zaprogramowanie osłabienia mocy cieplnej podczas doby lub tygodnia. Piec gazowy można kontrolować w bardzo łatwy sposób pod względem zużycia ciepła. Kocioł gazowy może zostać umieszczony w wielu pomieszczeniach – w piwnicy, na piętrze itp.

Obecnie, mamy dostęp do sieci gazowniczej, co może nieco ograniczać zastosowanie kotłów gazowych. Infrastruktura techniczna nie posiada specjalnych wymagań, jeśli chodzi o instalację ogrzewania, która posiada kocioł opalany gazem ciekłym. Kocioł opalany gazem ziemnym/ przewodowym, można łatwo przestawić na gaz ciekły. Aby to zrobić, wystarczy najczęściej wymiana dyszy.

Jak działa piec gazowy?

Kotły gazowe są produkowane jako żeliwne, stalowe lub miedziane kotły przepływowe. Nazywa się je również termami, gdzie element ogrzewany produkuje się z miedzianych rur ożebrowanych ocynkowaną blachą stalową. Piec gazowy ma budowę czołową. Oznacza to, iż każdy z członów posiada wewnątrz przestrzeń służącą do przepływu wody. Zestawienie poszczególnych członów tworzy kanały, którymi płyną spaliny. Człony środkowe są takie same; człony przedni, tylny oraz boczny różnią się od siebie.

Piece gazowe są budowane jako jedno lub dwufunkcyjne. Kotły jednofunkcyjne mają funkcję dostarczania ciepła do ogrzewania centralnego. Dwufunkcyjne kotły z kolei, posiadają podgrzewacze c.w.u. przepływowe lub pojemnościowe. Kotły gazowe, których moc sięga do 50 kW, wyposaża się w palniki atmosferyczne. Są nimi perforowane rury wykonane ze stali stopowej. Posiadają one injektory podsysające powietrze. Kotły takie cechują się cichą pracą i dużą ilością płomieni.

Nowoczesne piece gazowe posiadają bardzo dużą efektywność.

Palniki w piecu gazowym

Palnik atmosferyczny jest miejscem, w którym odbywa się kinetyczno – dyfuzyjny proces spalania gazu. Gaz, który wypływa z dyszy o dużej prędkości, tworzy podciśnienie. Dzięki niemu podsycane jest powietrze z otoczenia (powietrze pierwotne). Pozostałe spalane powietrze nazywane jako wtórne, przenika do komory paleniskowej. W niej dopływ powietrz powinien być zapewniony w sposób ciągły.

Piece gazowe są doceniane w dużej mierze przez działanie i prostą obsługę palnika atmosferycznego. Nowoczesne palniki zapewniają cichą pracę, czystość spalania i stabilność bez zjawiska cofania się płomienia. Emisja tlenków azotu jest ograniczona w palnikach poprzez obniżenie temperatury spalania dzięki chłodzeniu.

W palniku nadmuchowym znajduje się wentylator, urządzenia sterujące i zabezpieczające. Posiadają one zawory odcinające oraz głowicę z urządzeniami zapłonowymi i mieszalnikowymi. Urządzenia zabezpieczające odcinają gaz przy zgaszeniu płomienia i podczas zaniku napięcia, który zasila silnik wentylatora. Układ sterowania posiada wiele funkcji i jest rozbudowany.

Elementy pieca gazowego

Istotnym elementem w piecu gazowym jest jego komin. Musi być on wykonany z materiału, który nie nasiąka – jest to ściśle związane z ilością pary wodnej w spalinach. Kotły gazowe są produkowane w różny sposób. Dzięki temu, można je ustawić w piwnicy czy w kuchni. Poza automatyki, kotły gazowe posiadają również pompę obiegową. Dodatkowo, są one wyposażone w zawory bezpieczeństwa i tzw. naczynie zbiorcze występujące w układach zamkniętych.

Palniki, jakie zawierają się kotłach gazowych, są dopasowywane do gazu ziemnego GZ 35, GZ 50, miejskiego i ciekłego. Różnice między nimi to wielkość dysz.

Niezależnie od typu pieca gazowego, warto jest regularnie dokonywać przeglądów i napraw. Biorąc pod uwagę specyfikę tych urządzeń, zaleca się korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm takich jak Radwin <<

Comments are closed.