Budownictwo

Surowce i półprodukty – na co zwracać uwagę przy wyborze dostawców? Krótki poradnik

2 marca 2017 at 12:41 By

Działalność przedsiębiorstw produkcyjnych w głównej mierze opiera się na przekształcaniu surowców i półproduktów w gotowe wyroby. W związku z tym, dla zakładu produkcyjnego ogromne znaczenie ma dostawa materiałów, które są niezbędne już na początkowym etapie wytwarzania. Warto więc wiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze dostawców, aby transakcja była jak najkorzystniejsza, a końcowy wynik procesu produkcyjnego wysoce zadowalający.

Dostawcy surowców i półproduktów

Dostawcą surowców i półproduktów, niezbędnych w procesie wytwarzania produktów, jest pojedyncza osoba lub cała organizacja, której zadaniem jest dostarczenie materiałów zamówionych przez odbiorcę. Co ważne, współpraca pomiędzy dostawcą a odbiorcą powinna opierać się na zawartej obustronnie umowie w formie pisemnej. Tylko w ten sposób można uchronić się przed konsekwencjami niedotrzymania poczynionych wcześniej ustaleń.

Surowce i półprodukty można zamawiać bezpośrednio u ich producenta, ale też za pośrednictwem dystrybutora lub usługodawcy. Sama dostawa może też mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. O tym drugim przypadku mówi się w sytuacji, gdy osoba, która dostarcza zamówienie, nie jest bezpośrednio związana z firmą dostawczą.

Surowce i półprodukty – jak wybrać dostawcę?

Wybór dostawcy surowców i półproduktów to bardzo ważny etap, od którego w znacznym stopniu zależy powodzenie całego procesu produkcyjnego. W związku z tym, istotne jest nawiązanie współpracy z odpowiednią jednostką, która zajmie się dostarczeniem zamówionych dóbr do danego przedsiębiorstwa. Aby to było możliwe, wystarczy postępować zgodnie z kilkoma zasadami:

  1. korzystanie z usług wielu dostawców – takie postępowanie daje większe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ zmniejsza ryzyko mogące wynikać ze współpracy tylko z jednym dostawcą. W tym drugim przypadku (korzystanie z usług jednego dostawcy), mogą pojawić się wewnętrzne kłopoty w firmie dystrybutora (np. strajk, awaria, bankructwo), które będą negatywnie oddziaływać na przebieg współpracy z zamawiającym surowce i półprodukty;
  2. dokładna analiza ofert dostawców – warto dokładnie analizować i porównywać oferty różnych przedsiębiorstw, które zajmują się dostawą surowców i półproduktów. W tym procesie bardzo ważne jest branie pod uwagę potrzeb, wymagań i możliwości swojej firmy. Dzięki temu można dokonać optymalnego wyboru oferty zgodnie z odpowiednimi, ustalonymi wcześniej kryteriami;
  3. ocena współpracy z dostawcą – po realizacji zamówienia dobrze jest przeanalizować współpracę, czyli: proces komunikacji, atrakcyjność oferty, jakość surowców i półproduktów w stosunku do ceny itd. Taka ocena zakupu pozwoli podjąć decyzję w kwestii ewentualnej dalszej współpracy;
  4. dodatkowe usługi – wielu dostawców surowców i półproduktów świadczy znacznie więcej usług, niż tylko dostarczanie zamówionych dóbr. Warto więc nawiązać współpracę z firmą, która oprócz dostawy, oferuje np.: wycinanie dowolnych kształtów z określonych surowców i półproduktów za pomocą wypalarki plazmowej, badanie spektrometrem rentgenowskim składu próbek w przypadku metali szlachetnych czy skup złomów i odpadów. Dzięki temu nie ma konieczności szukania innych firm, które świadczą tego rodzaju usługi, ponieważ można z nich skorzystać w ramach współpracy z dostawcą surowców i półproduktów dysponującym szerszą ofertę.

Oprócz znalezienia najkorzystniejszej oferty, bardzo ważne jest to, aby dostawca posiadał wszelkie wymagane zezwolenia oraz certyfikaty, które świadczą o jakości i rzetelności świadczonych usług. Współpraca z takim partnerem handlowym podnosi gwarancję bezpiecznego biznesu, który jest korzystny dla obu stron. Nie można również zapominać o sporządzeniu pisemnej umowy, która jest jedyną realną szansą na odzyskanie swojego wkładu w przypadku ewentualnego niepowodzenia interesu.

Lista sprawdzonych dostawców surowców i półproduktów znajduje się na stronie: https://aleo.com/pl/firmy/surowce-i-polprodukty. Spośród licznych ofert można tutaj wybrać tę, którą uzna się za najatrakcyjniejszą. To także sposób na to, aby w jednym miejscu móc porównać ze sobą wielu dostawców.

 

Łańcuchy i sieci dostaw istotą udanego biznesu

Każdy proces dostawy opiera się na łańcuchach, a następnie sieci dostaw, czyli obejmuje wszystkie czynności – od pozyskania potrzebnych surowców i półproduktów, aż po sprzedaż finalnego produktu, który powstał w procesie wytwarzania opartym na początkowo zdobytych materiałach. Dla powodzenia biznesu istotne jest zadbanie o prawidłowy przebieg czynności w obrębie łańcuchów i sieci dostaw.

W łańcuchu dostaw bardzo ważny jest fakt, że podmioty gospodarcze, które uczestniczą w procesie dostawy, mogą pełnić różnorodne role. Oznacza to, że np. hurtownik jest jednocześnie odbiorcą producenta surowców i półproduktów oraz dostawcą detalisty. Jedna osoba lub organizacja pełni więc dwie role w przeciwnych kierunkach. Bez względu na to, uczestnicy łańcucha zazwyczaj negocjują warunki dostaw niezależnie. Nie jest to jednak korzystne z punktu widzenia każdego ogniwa łańcucha. Najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich jest skoordynowanie swoich działań, aby wspólnie móc więcej osiągać. Korzyści , które wynikają z takiego postępowania, to przede wszystkim optymalizacja: tras przewozów, rodzaju i wielkości produkcji czy częstotliwości i wielkości dostaw, a w efekcie zyski finansowe. Taka współpraca pozwala na stworzenie zintegrowanego łańcucha dostaw.

Wiele łańcuchów, czyli powiązań pomiędzy organizacjami, tworzy sieć dostaw. Na tym poziomie odbywa się usprawnianie czynności, które odbywają się we wszystkich łańcuchach tworzących daną sieć. Najważniejszymi elementami w całym tym organizmie są integratorzy, czyli jednostki, które łączą kilka łańcuchów dostaw biorących udział w optymalizacji całej sieci.

Na podstawie funkcjonowania łańcuchów i sieci dostaw wyraźnie widać, jak ważne jest zadbanie o każdy etap dostarczania surowców i półproduktów. Wszystko po to, aby móc osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy, czyli produkt, który powstaje w procesie wytwarzania.

Comments are closed.