Informacje Przemysłowe

Ryzyko zawodowe w przemyśle

1 kwietnia 2016 at 10:17 By

Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na wszelkich stanowiskach pracy jest niezbędne oraz obowiązkowe. Konieczne jest także jej dokumentowanie. Tak więc ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem pracodawcy. Tak naprawdę jednym z wielu. Mowa o tym wielokrotnie w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku. Ocena ryzyka zawodowego jest procesem polegającym na analizowaniu ryzyka oraz wyznaczaniu jego wszelkich dopuszczalności. Zastanawia nas często kto tak naprawdę dokonuje oceny ryzyka zawodowego. Wszystko jest zależne od liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie.

Obsługa BHP zmniejsza ryzyko

Gdy w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest do dziesięciu pracowników to pracodawca samodzielnie wykonuje wszelkie zadania służb bhp i także samodzielnie ocenia ryzyko zawodowe. W małych firmach oraz przedsiębiorstwach ocenę ryzyka zawodowego może przeprowadzić pracownik zatrudniony przy innej pracy czy pracownik służby bhp. Bardzo polecane jest zlecenie dokonania oceny ryzyka zawodowego ekspertowi spoza przedsiębiorstwa. Jednak należy pamiętać, że obojętnie kogo zatrudnimy do dokonania oceny ryzyka zawodowego to na pracodawcy spoczywa przeprowadzenie oceny ryzyka. obslugabhpKażda osoba, która została wybrana do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego powinna dysponować odpowiednią wiedzą. Najważniejsza jest wiedza z zakresu ogólnych zasad oceniania ryzyka, szkodliwych następstw w wyniku występowania zagrożeń, identyfikowania wszelkich zagrożeń które występują na danym stanowisku pracy, zasad oceny skuteczności korygujących oraz zapobiegawczych. Ważne także, aby zaangażować jak najwięcej pracowników do oceny ryzyka zawodowego, ze względu na fakt, że to właśnie oni znają najlepiej własne stanowiska pracy. Niektórzy pracodawcy mają problem w wyborze zasad przy dokonywaniu oceny ryzyka. Najlepiej dokonywać ocenę ryzyka zawodowego na konkretnych stanowiskach pracy. Podczas tego sposobu należy uwzględnić wszelkie prace, które są wykonywane na danym ocenianym stanowisku. Powinno zidentyfikować wszelkie zagrożenia, które występują przy każdej z prac na danym stanowisku. Wymagane jest także oszacowanie ryzyka, które występuje na poszczególnych stanowiskach. Po zakończeniu oceny osoba dokonująca oceny ryzyka zawodowego powinna określić niezbędne działania profilaktyczne oraz zabrać się za ich podjęcie. Ocena ryzyka zawodowego powinna być wykonywana zarówno na stanowiskach pracy stacjonarnych jak i tych niestacjonarnych. Do tego celu warto skorzystać z czegoś takiego jak obsługa BHP prowadzona przez zewnętrzne firmy. Gdy dany pracownik pracuje na jednym konkretnym stanowisku pracy, a zostaje oddelegowany na jakiś czas na inne stanowisko obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o możliwych zagrożeniach. Odpowiednio i systematycznie przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego jest zarówno korzystna dla pracodawcy jak i dla jego pracowników. Gdy pracownicy mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa na swoich stanowiskach pracują znacznie wydajne, a i atmosfera w pracy jest bardzo korzystna. Czego chcieć więcej?

Comments are closed.