Budownictwo

Rola geodety podczas budowy

22 listopada 2017 at 09:41 By

geodeci

W przypadku każdej budowy, zaczynając od jednorodzinnego domku, poprzez piętrowe bloki, wieżowce, aż do autostrad czy tras kolejowych nieoceniana jest rola geodety. Jest to specjalista, który musi odpowiednio wyznaczyć usytuowanie obiektu, ale też w przypadku większych inwestycji na bieżąco kontrolować etapy budowy, aby uniknąć błędów i w rezultacie katastrofy budowlanej. Jakie zadania wykonuje podczas i po zakończeniu prac?

Kontrola wykonania

Po wyznaczeniu granic działki, wykonaniu mapy do celów projektowych oraz wytyczeniu budynku przystępujemy do wznoszenia budynku. W przypadku niewielkich domków ich wykonanie zależy jedynie od ekipy budowlanej. Jeżeli mamy do czynienia z większymi konstrukcjami w trakcie prac konieczna jest wizyta geodety. Podczas wznoszenia obiektów wielokondygnacyjnych musi on kontrolować zachowanie pionowości budynku oraz poziomu poszczególnych pięter. W trakcie budowy autostrad wyznacza on poszczególne odcinki i kontroluje ich wykonanie.

Jest to szczególnie ważne gdy budowa jest wykonywana z dwóch stron. Jego odpowiedzialnością jest to czy oba odcinki spotkają się w tym samym miejscu. Tyczy się to również budowy tuneli oaz szybów kopalnianych, które są przeprowadzane na tzw. zbicie, czyli roboty wykonywane są równocześnie z przeciwnych kierunków, a budowa jest zakańczana na środku, w miejscu złączenia. Tak budowano m.in. kanał La Manche, gdzie problemem było wyznaczenie miejsca połączenia tuneli budowanych od strony Francji oraz Anglii. Dzięki odpowiedniej interwencji w trakcie prac uniknięto katastrofy w postaci minięcia się ekip budowlanych.

Pomiar przyłączy

W przypadku budowy naszego wymarzonego domu na szczęście nie musimy się martwić o tak poważne konsekwencje. Geodeta po zakończeniu budowy jest odpowiedzialny głównie za pomiar przyłączy uzbrojenia terenu. Wszelkie rury powinny być pomierzone przed ich zasypaniem. Pozwala to na ich odpowiednie naniesienie na mapę. Dlatego warto przypomnieć ekipie budowlanej, aby zasypali przewody po przyjściu geodety. Wtedy oszczędzamy im dodatkowej pracy przy ponownym odkopywaniu i zasypywaniu rur. Natomiast pomiary są wykonywane w pełni zgodnie z prawem. Wszystkie dane są nanoszone na mapę zasadniczą w celu jej aktualizacji.

Inwentaryzacja powykonawcza

Aby zakończyć proces budowlany konieczne jest również wykonanie inwentaryzacji całego budynku oraz przyłączy. Geodeta wykonuje całkowity pomiar budowli oraz nanosi ją na mapę. Dodatkowo porównuje zgodność wykonania budynku z wcześniejszymi miarami z jego tyczenia. Dopiero po zatwierdzeniu przez niego prac można uznać budowę za zakończoną. Do wykonania inwentaryzacji geodeta może użyć standardowego sprzętu geodezyjnego, takiego jak teodolit lub tachimetr. Są to urządzenia ustawiane na statywie, posiadające lunetę z celownikiem, dzięki którym możliwy jest pomiar kątów poziomych, pionowych oraz odległości do określonych celów.

Coraz popularniejsze staje się użycie GPSa, czyli urządzenia przypominającego talerz umieszczony na tyczce. Z jego pomocą na bieżąco otrzymywane są współrzędne poszczególnych punktów w państwowym układzie współrzędnych. Może on służyć zarówno do pomiaru obiektów już istniejących, jak i do wyznaczenia tych, które mają dopiero powstać. Najbardziej nowoczesnym sposobem, jednocześnie dość kosztownym, jest pomiar przy pomocy skanera laserowego, dzięki któremu możemy otrzymać chmurę punktów, na podstawie której możliwe jest wykonanie modelu 3D i przeprowadzania na nim odpowiednich pomiarów.

Rola geodety w trakcie budowy jest bardzo ważna, niestety również dość niedoceniana. Pomiar przy pomocy nowoczesnych technologii wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza, że na wykonanych przez geodetę pracach opierana cała budowa.

Comments are closed.