Informacje Przemysłowe

Przemysł w UE – szanse i zagrożenia

29 marca 2015 at 13:54 By

Przemysł w krajach Unii Europejskiej ma się dobrze pomimo kryzysu (choć to może kryzys już tylko z nazwy). Co roku powstają nowe firmy zajmujące się tą gałęzią gospodarki a niektóre spółki potrafią odnotować znaczny wzrost produkcji. Za przemysłem w Unii idzie przede wszystkim technologia – i to technologia nie byle jaka. Ośrodki badawcze rozmieszczone po całym starym kontynencie co roku wdrażają ze świata nauki do seryjnej produkcji wiele patentów i innowacji. Nie ma więc wątpliwości, że motorem napędowym przemysłu w Europie jest właśnie innowacja. Daje ona nie tylko nadzieję na produkowanie coraz to lepszych produktów ale także stwarza przewagę konkurencyjną nad innymi, bardziej archaicznymi formami przemysłu.

euSzanse rozwoju są więc ogromne i tyczy się to praktycznie każdego rodzaju przemysłu: od spożywczego po wysokich technologii. Obecnie odchodzi się od pewnych jego form jednak są one zastępowane nowszymi, bardziej wydajnymi i korzystniejszymi dla środowiska. A skoro już przy środowisku jesteśmy to wypada wspomnieć, że obecne przepisy UE w znacznym stopniu ograniczają rozwój przemysłu szkodliwego dla otoczenia. Stanowisko w tej sprawie jest nieugięte i niestety musimy zaliczyć go do zagrożeń ponieważ kraje mniej rozwinięte nie przywiązują aż takiej wagi do eko postępowania a tym samym nie budują barier rozwoju przemysłu. To zagrożenie czy też konkurencja szczególnie widoczna jest w krajach azjatyckich zaliczanych do tak zwanych tygrysów Azji. Tam też w dużej mierze znajduje swoje ujście odpływ technologii i przenoszenie stanowisk produkcyjnych z drenażem mózgów łącznie. To kolejne zagrożenie a właściwie już realny czynnik osłabiający rodzimy przemysł z jakim musi się borykać Unia. Niestety nieugięte prawa rynku i mniejsze koszty prowadzenia działalności musiały doprowadzić do takiej sytuacji w której rodzimym firmom bardziej będzie się opłacać budować zaplecze na dalekich rubieżach Azji niż inwestować w podwyżki dla pracowników. Te dwa główne czynniki będą zatem w najbliższej przyszłości determinować przyszłość przemysłu krajów UE i zadecydują czy wspólnie z USA nadal będą wiedli prym na świecie.

Comments are closed.