Informacje Przemysłowe

Pomiary natężenia hałasu

21 marca 2019 at 09:38 By

wyciszanie urządzeń

Jednym z wyznaczników dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscach pracy są pomiary prowadzone zgodnie z obowiązującymi Normami Polskimi. Jak przebiegają i czego dotyczą tego typu pomiary?

Hałas w miejscach pracy, szczególnie gdy mowa o środowiskach przemysłowych jest właściwie elementem nieodłącznym. Zbyt wysoki poziom dźwięków może prowadzić do trwałego uszkodzenia narządów słuchu i ośrodkowego układu nerwowego, a z punktu widzenia pracy zmniejszyć koncentrację i wydajność pracowników. Nie ma więc wątpliwości, że należy mu za wszelką cenę zapobiegać i eliminować ze stanowisk groźne źródła hałasu lub, w razie braku takiej możliwości, stosować środki ochrony indywidualnej.

Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1348) określa precyzyjnie najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu bezpieczne dla zdrowia człowieka – na chwilę obecną jest to 85dB. Wartość ta odnosi się do 8-godzinnego dobowego czasu pracy i wraz z jej przekroczeniem pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracowników odpowiednią ochronę słuchu, którą ci powinni nosić przez cały okres przebywania w hałaśliwym środowisku lub też podjąć odpowiednie działania minimalizujące natężenie hałasu.

wyciszanie urządzeń

Pomiary hałasu są drogą do zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony.

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście stosowanie ekranów dźwiękochłonnych lub odpowiednich osłon źródła hałasu, które zminimalizują jego natężenie do dopuszczalnych wartości. Alternatywą dla powyższych są oczywiście środki ochrony indywidualnej, a więc słuchawki, nauszniki oraz stopery douszne.

Zgodnie z przepisami należy jednak działać w odpowiedniej kolejności, zaczynając właśnie od eliminowania lub tłumienia źródeł hałasu, a dopiero później stosowania środków ochrony indywidualnej.

Dlaczego mierzenie poziomu hałasu jest tak istotne?

Hałas jest bardzo częstym, ale też bardzo szkodliwym czynnikiem występującym na co dzień zarówno w środowisku pracy, jak i w środowisku ogólnym człowieka. Nadmierna i długotrwała ekspozycja na hałas może uszkodzić nie tylko słuch, ale też mieć ogólnie negatywne skutki dla zdrowia człowieka. Nie ulega więc wątpliwości, że warto mierzyć go wszędzie tam, gdzie trudno uniknąć jego obecności – w zakładach pracy, na lotniskach, w fabrykach, drukarniach, a nawet na ulicach miast.

Każdy producent maszyny stosowanej w warunkach przemysłowych ma obowiązek podania w jej instrukcji poziomu generowanego przez nią hałasu, jednak wartości te byłyby wymierną informacją jedynie wtedy, gdy byłaby ona jedyną maszyną w otoczeniu danego stanowiska pracy. W praktyce konieczne jest więc wykonywanie regularnych pomiarów hałasu, prowadzonych przez akredytowane laboratoria zajmujące się tego typu badaniami.

Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy

wyciszanie urządzeń

Jednostki zajmujące się wykonywaniem akredytowanych audytów poziomu hałasu w środowiskach pracy działają w oparciu o trzy najważniejsze normy: PN-N-01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011 oraz PN-ISO 1996-1:2006.

Wykorzystanie precyzyjnych narzędzi pomiarowych pracujących w oparciu o wskazane normy pozwala precyzyjnie określić poziom hałasu zarówno w ogólnym środowisku pracy, w otoczeniu konkretnych maszyn, jak i natężenia hałasu na konkretnym stanowisku pracy w zależności od wykonywanych przez niego prac i czynności.

Hałas w miejscach takich może zmieniać się z godziny na godzinę, dlatego też ocena warunków pracy uwzględniająca wszystkie zmienne jest jedynym sposobem na zapewnienie pracownikom odpowiednich, bezpiecznych i komfortowych warunków pracy na każdym stanowisku.

Badania środowiska pracy (w tym i natężenia hałasu) wykonuje polska firma Longar.

Comments are closed.