Przemysł w Polsce

Polskie Okręgi Przemysłowe

15 stycznia 2013 at 12:54 By

Za okręg przemysłowy uznaje się zespół kilku obiektów i zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenach wysoko zurbanizowanych. Wyróżniamy przede wszystkich ośrodki przemysłowe opierające się na przemyśle wydobywczym, przede wszystkim górnictwo, technologii high-tech, które można nazywać inaczej technopoliami oraz inne skupiska przemysłowe z wybranych branż – przemysł maszynowy, kolejowy, spożywczy, motoryzacyjny itd.

Okręgi przemysłowe w Polsce:

 • Białostocki Okręg Przemysłowy
 • Bielski Okręg Przemysłowy
 • Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy
 • Centralny Okręg Przemysłowy
 • Częstochowski Okręg Przemysłowy
 • Gdański Okręg Przemysłowy
 • Górnośląski Okręg Przemysłowy
 • Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy
 • Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy
 • Karpacki Okręg Przemysłowy
 • Krakowski Okręg Przemysłowy
 • Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
 • Lubelski Okręg Przemysłowy
 • Łódzki Okręg Przemysłowy
 • Olsztyński Okręg Przemysłowy
 • Opolski Okręg Przemysłowy
 • Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy
 • Rybnicki Okręg Węglowy
 • Staropolski Okręg Przemysłowy
 • Sudecki Okręg Przemysłowy
 • Szczeciński Okręg Przemysłowy
 • Tarnobrzeski Okręg Przemysłowy
 • Tarnowsko-Rzeszowski Okręg Przemysłowy
 • Warszawski Okręg Przemysłowy
 • Wrocławski Okręg Przemysłowy
 • Zielonogórsko-Żarski Okręg Przemysłowy

Już wkrótce zamieścimy bardziej szczegółowe informacje o polskich okręgach przemysłowych.

Tagi: , ,