Technologie

Najskuteczniejsze paliwa do ogrzania domu!

21 listopada 2022 at 18:33 By

ogrzewanie

Bardzo popularnym paliwem przeznaczonym do ogrzania domu jest węgiel. Cechą charakterystyczną jest niska cena i duża kaloryczność. Innym źródłem energii jest drewno. W tym przypadku cena nie jest wygórowana, a produkt jest łatwo dostępny. Duże znaczenie ma też rodzaj drewna, a dokładniej kaloryczność i wilgotność. W przypadku stosowania tego surowca trzeba liczyć się z częstym dokładaniem paliwa do kotła.

Z kolei ekologicznym paliwem jest pellet, a więc sprasowane trociny i zrębki drewna, które sprzedaje się w formie granulatu. Są też paliwa gazowe, czyli gaz ziemny i płynny. Istnieje tutaj możliwość podłączenia domu do sieci gazowej, która będzie dostarczała paliwo bezpośrednio do maszyny grzewczej. Dzięki temu można liczyć na ciągłą dostawę paliwa. Rzadziej stosowanym rozwiązaniem jest ogrzewanie olejowe. Wynika to z wysokiego kosztu ogrzewania. Potrzeba tutaj wiele miejsca w kotłowni, ponieważ paliwo musi być magazynowane w specjalnych pojemnikach. Obecność siarki doprowadza do wytworzenia się agresywnych substancji przyspieszających korozję elementów kotła i układu spalinowego. Należy też wspomnieć o odnawialnych źródłach energii, czyli energii skumulowanej w gruncie, wodzie i powietrzu. Jest to również energia promieniowania słonecznego. Jest to energia czysta, za którą nie trzeba płacić. Urządzenia, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego to kolektory słoneczne. Jednak w polskim klimacie dużo częściej wykorzystuje się je do ogrzewania wody użytkowej. Z kolei pompa ciepła pozwoli korzystać z energii powietrza, gruntu czy wody. 

Czym jest wartość opałowa?

Wartość opałowa jest to ilość ciepła, którą otrzymuje się przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki ilości paliwa w stałej objętości. Istotne jest to, że produkty spalania ochładzają się do temperatury początkowej, a para wodna się nie skrapla. Wartość opałowa ma wartość niższą od ciepła spalania o wielkość ciepła spalania pary wodnej znajdującej się w spalinach. 

ogrzewanie

Od czego zależy wartość opałowa?

Wartość opałowa drewna i pelletu jest niższa niż ekogroszku. Najlepiej, aby wilgotność drewna opałowego kształtowała się na poziomie od 15 do 20 procent. Wynika to z tego, że im więcej wody, tym gorsza kaloryczność. Wartość opałowa pelletu uzależniona jest od rodzaju produktu. Wysoka wartość opałowa dotyczy też gazów i paliw ciekłych. Podaje się ją w jednostkach na litr lub metr sześcienny w normalnych warunkach. Z kolei wartość opałowa węgla kamiennego jest dużo wyższa niż brunatnego. Istotne jest też to, że pierwsze paliwo jest dużo lepsze pod względem jakościowym i ma mniej zanieczyszczeń siarkowych. Natomiast ekogroszek jest bardziej ekonomicznym i ekologicznym paliwem niż węgiel. Daje on mniej popiołu i powoduje niższą emisję dwutlenku węgla oraz szkodliwych substancji do środowiska przyrodniczego. Warto podkreślić, że ekogroszek ma wartość opałową podobną do węgla. 

Comments are closed.