Informacje Przemysłowe

Na czym polega metalizacja łukowa?

3 marca 2018 at 09:06 By

Metalizacja

Metalizacja łukowa jest inaczej nazywana metalizacją natryskową. Proces ten polega na uzyskiwaniu łuku pomiędzy dwoma metalowymi drutami. Następnym etapem metalizacji, jest rozpylanie na przygotowaną powierzchnię. Na danej powierzchni zatem osiada dość cienka warstwa metalu. W całym procesie metalizacji łukowej bierze udział gaz – najczęściej jest to skompresowane powietrze.
Warto wiedzieć, że proces ten może odbywać się na trzy różne sposoby.

  • Pierwszym ze sposobów jest metalizacja łukiem elektrycznym poprzez użycie pistoletu natryskowego. Sposób ten polega na podgrzaniu metalu, aż do osiągnięcia przez niego temperatury parowania. Osiągnięcie wysokiej temperatury powoduje reakcję po zetknięciu się podłoża z metalem. Jednak aby zapewnić wysoką jakość powłoki, należy we właściwy sposób ustawić napięcie na jednostce zasilającej.
  • Drugim, znanym sposobem jest metalizacja plazmowym łukiem wewnętrznym. Ta metoda jest wynikiem badań nad powłokami i powierzchniami, które cechują się szczególnymi wymaganiami. Wymogi te dotyczą stosowanie zjonizowanej materii, której stan skupienia jest zbliżony najbardziej do gazu. Metalizacja plazmowym łukiem wewnętrznym polega na przekraczaniu poziomów topienia pozostałych materiałów.
  • Metalizacja plazmowym łukiem przenoszonym, jest trzecią z metod. Tym razem, przez łuk plazmowy przechodzi specjalny proszek lub druty. Elementy te zostają w łuku stopione, następnie przechodzą na powierzchnie danego przedmiotu. Powierzchnia ta ulega krzepnięciu, a następnie wiąże się z podłożem.

Proces, jakim jest metalizacja łukowa, wiąże się z wytwarzaniu powłok metalowych na wcześniej przygotowanym podłożu lub konkretnych elementach. Materiały, jakie są stosowane w trakcie procesu, to najczęściej proszek lub druty. Tuż po umieszczeniu w maszynie materiału, zarówno proszek, jak i druty, zostają przetopione. W następnej fazie, materiały te są rozpylane, dzięki przyspieszeniu gazu, jakim jest sprzężony gaz.

Dziś, proces ten jest znany pod nazwami takimi jak metalizacja natryskowa, natryskiwanie cieplne oraz natryskiwanie termiczne. Podczas procesu, przyczepność rozpylonych cząsteczek mieści się w przedziale od 20 do 70 MPa. Stopione cząsteczki mają małą pojemność, jeśli chodzi o ciepło. W momencie, gdy cząsteczki stykają się z podłożem, praktycznie natychmiastowo ulegają ochłodzeniu. Z kolei elementy spryskiwane, nie są ogrzewane powyżej 100°C.  Jest to powód, dla którego cały proces metalizacji nie wywołuje żadnych zmian w podłożu i w żadnym innym przedmiocie. Jego struktura pozostanie taka sama. Poza tym, metalizacja nie przyczynia się do powstawania zmian i odkształceń.

Proces metalizacji

Zalety metalizacji łukowej

Warto wymienić korzyści, jakie wiążą się ze stosowaniem procesu, jakim jest metalizacja łukowa. Przede wszystkim, możemy dopasować odpowiedni skład powłoki. Proces ten może zostać poddany robotyzacji lub automatyzacji. Przekłada się to na wykonywanie pracy w sposób prostszy i sprawniejszy. Poza tym, elementy i maszyny, które służą do natryskiwania, są bardzo proste w obsłudze. Każda konstrukcja, podłoże i element, który będzie natryskiwany, może zostać pokryty cienką warstwą metalu w dowolnym miejscu. Spryskiwanie może być przeprowadzane wiele razy. Podłoże lub konkretny przedmiot może zatem pokrywać kilkukrotna warstwa metalu.

Warto również dodać, że usługa taka nie wiąże się wbrew pozorom z wysokimi kosztami. Inwestycja ta pozwala nam uzyskać odpowiedni wygląd i ochronę podłoża lub elementów.
Zalety oraz właściwości, jakimi cechuje się cały proces, umożliwia wielu firmom polepszyć warunki pracy. Oprócz tego, wiele gałęzi przemysłu ma możliwość poprawić wydajność i jakość swoich produktów i usług.

Comments are closed.