Firmy Przemysłowe

Montaż pompy ciepła w Krakowie

10 sierpnia 2021 at 18:26 By

pompa ciepła kraków

Zapotrzebowanie na energię w całej Polsce, ale i na całym świecie stale rośnie.

Wraz z postępem technologicznym i rozwojem cywilizacji coraz więcej urządzeń i procesów wymaga energii, a konwencjonalne metody jej pozyskiwania w coraz większym stopniu wpływają negatywnie na środowisko.

Z tego powodu coraz częściej stosuje się różnego rodzaju metody pozwalające na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii, które oprócz tego, że są w pełni ekologiczne, to dodatkowo stają się coraz bardziej opłacalne.

Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie pompa ciepła, którą z roku na rok można spotkać w coraz to większej ilości domów. Jest to bardzo opłacalna technologia, która nie wytwarza samoistnie ciepła, a korzysta z jego pokładów zmagazynowanych we wnętrzu ziemi.

Z tego powodu metoda ta, jest tak opłacalna i z pewnością będzie standardem w przyszłości.

Kwestie formalne montażu pompy ciepła

Montaż pompy ciepła Kraków nie wymaga pozwolenia, a mówi o tym art. 30.1. Prawa budowlanego. Nawiązuje do tego także ustawa Prawo geologiczne i górnicze, która zawiera informacje dotyczące instalacji pompy ciepła. Ustawa ta mówi, że gruntowe poziome pompy ciepła nie wymagają zgłoszenia prac, ponieważ odwierty poziome wykonywane w tym przypadku nie ingerują zbyt mocno w glebę.

Warto jednak zgłosić zamiar instalacji sond gruntowych starości, wójtowi lub prezydentowi miasta. W przypadku gdy w ciągu 30 dni nie otrzymamy sprzeciwu, możemy rozpocząć pracę.

Sprawa jest bardziej skompilowana w przypadku odwiertów pionowych. Jeśli ich głębokość nie przekracza 30 m, nie podlegają one przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze i tym samym nie wymagają pozwolenia. Jednak w przypadku, gdy głębokość odwiertów jest większa niż 30 m, ale nie większa niż 100 m, konieczne jest wykonanie projektu robót geologicznych, który należy zgłosić staroście zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

W przypadku braku sprzeciwu w ciągu 30 dni od zgłoszenia można rozpocząć prace. Odwierty o głębokości powyżej 100 m wymagają natomiast wykonania planu ruchu Zakładu Górniczego i jego zaakceptowania przez Okręgowy Urząd Górniczy.

Gdzie zamontować pompę ciepła?

Pompę ciepła można zamontować zarówno na zewnątrz budynku jak i w jego wnętrzu. Pompy zewnętrzne montuje się zazwyczaj blisko ścian budynku, aby ich połączenie z instalacją było jak najłatwiejsze. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu zgodnego z zalecaniami producenta. Dzięki specjalnej obudowie pompa chroniona jest przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Modele pomp przeznaczone do montażu wewnątrz budynków, bardzo często przypominają np. lodówkę lub mogą być także sprytnie ukryte w specjalnej zabudowie. Wybierając miejsce montażu pompy ciepła, warto pamiętać również o tym, że urządzenie tego typu działa cały czas i, pomimo że nie generuje ono zbyt dużego hałasu (40 – 60 dB) to trochę przeszkadzać.

Z tego względu warto montować pompy ciepła z dala od sypialni czy pomieszczeń, z których często korzystamy podczas dnia.

pompa ciepła w krakowie

Odwierty pod pompę ciepła

Decyzje o inwestycji w pompę ciepła najlepiej podjąć jeszcze przed budową domu. Dzięki temu wszelkie prace związane z odwiertem będą mogły zostać wykonane równocześnie z innymi pracami ziemnymi np. podczas wykopów pod fundamenty. Dzięki temu można szybko wykonać odwiert i ograniczyć koszty z tym związane.

Oczywiście nie oznacza to, że odwiertu pod pompę ciepła można wykonywać jedynie przed budową domu. W przypadku istniejących już budynków odwiert jest jak najbardziej możliwy, jednak należy się liczyć z koniecznością zniszczenia trawnika.

Ilość odwiertów wykonanych odwiertów zależy od wydajności pompy ciepła, jaką chcemy osiągnąć. Im zapotrzebowanie energetyczne budynku jest większe, tym ilość odwiertów prawdopodobnie będzie musiała być większa. Warto pamiętać, że również głębokość odwiertu ma spore znaczenie.

Im głębiej w ziemię tym temperatura jest wyższa i jej wahania są mniejsze. Przy odwiertach pod pompę ciepła najczęściej ich głębokość mieści się w przedziale 50 do 200 metrów. Znaczenie ma tutaj także ukształtowanie terenu. W górach, odwierty mają zazwyczaj większą głębokość niż odwierty wykonywane na nizinach.

Comments are closed.