Technologie

Monitoring posesji: 3 fakty, o których warto wiedzieć

18 lutego 2022 at 19:24 By

Bezpieczeństwo to bardzo ważny aspekt życia prywatnego, zawodowego i wielu innych dziedzin życia i nie tylko. Z tego względu każdy chce jak najlepiej zadbać o to, aby być bezpiecznym w swoim domu, na stanowisku pracy, w szkole, w przestrzeni publicznej itd.

Dzięki nowoczesnym technologiom zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w takich miejscach jest dużo prostsze i skuteczniejsze. Obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów podniesienia bezpieczeństwa na danym terenie chronionym jest stosowanie monitoringu wizyjnego.

Czym jest monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny to system kamer przemysłowych, które rejestrują obraz na danym terenie chronionym i wysyłają go do centrali, gdzie jest on zapisywany na specjalnym dysku. Oprócz tego system ten może służyć również w celu całodobowej ochrony, kiedy to pracownik firmy ochroniarskiej przesiaduje w centrali i obserwuje na żywo to, co dzieje się na terenie chronionym za pomocą kamer. Pozwala to mieć pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w danym miejscu i w razie konieczności szybko podjąć niezbędne działania w celu wyeliminowania zagrożenia. Oprócz tego obraz zapisany na dysku może stanowić także dowód w sprawie. Dzięki temu znalezienie sprawcy danego zdarzenia będzie dużo prostsze, tak samo, jak udowodnienie mu jego winy.

Z czego składa się instalacja monitoringu wizyjnego?

Podstawowym elementem każdej instalacji monitoringu wizyjnego są oczywiście kamery. Mogą to być urządzenia przewodowe lub też bez przewodowe, które umożliwiają podglądanie obrazu z kamer w dowolnym miejscu na świecie. Wymogiem jest jedynie dostęp do Internetu i posiadanie uprawnień do wykonywania tej czynności. Oprócz samym kamer niezbędny jest także rejestrator cyfrowy, który pozwala na zapisywanie obrazu przesyłanego przez kamery na specjalnym dysku. Tak zapisane nagrania mogą być później odtwarzane przez uprawione osoby i stanowić dowód popełnienia jakiegoś przestępstwa, wykroczenia czy innego zdarzenia. Jeśli monitoring wizyjny ma być częścią nadzoru całodobowego, to w centrali musi znajdować się komputer z odpowiednim oprogramowaniem, który pozwoli na oglądanie obrazu na żywo z kamer i sterowanie nimi, jeśli jest to możliwe.

W jaki celu montuje się monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny to system, który ma bardzo wiele zastosowań. Po pierwsze może on służyć do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na posesji. W taki sposób można zabezpieczyć mienie przed zniszczeniem czy też kradzieżą, ale również ochronić ludzi przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami. Kolejnym zastosowaniem jest kontrolowanie produkcji w zakładach produkcyjnych, pracowników na ich stanowiskach pracy lub też domowników np. dzieci podczas nieobecności dorosłych. Dzięki temu w prosty sposób można reagować na wszelkie niebezpieczne sytuacje i szybko im zapobiegać. Dodatkowo monitoring może również służyć jako system kontroli dostępu, w miejscach o ograniczmy dostępie. Kamery pomogą zidentyfikować ludzi i zabezpieczyć teren przed osobami niemającymi uprawnień do przebywania w jego granicach.

3 ważne fakty, o których warto wiedzieć

Decydując się na montaż monitoringu na swojej posesji lub w innym miejscu warto pamiętać o trzech istotnych kwestiach. Po pierwsze obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mogą zawierać dane osobowe, w przypadku, gdy na nagraniu zostanie zarejestrowania jakaś osoba obca w sposób pozwalający na jej identyfikację. Taka sytuacja mocno komplikuje sprawę, ponieważ wtedy trzeba się stosować do wielu ważnych przepisów, które mówią o ochronie danych osobowych. Z tego względu montując monitoring na swojej posesji, warto zrobić to w taki sposób, aby narywał on wyłącznie nasz dom i podwórko, a nie np. część posesji sąsiada czy też pobliski chodnik lub drogę.

Jeśli o to nie zadbamy, to będziemy musieli się dostosować do przepisów RODO, które jasno określają, że dane osobowe podlegają ścisłej ochronie i osoba, która je rejestruje i przechowuje, musi się stosować do obowiązujących przepisów.

Kolejną ważną kwestią jest to, że monitoring wizyjny może służyć jedynie do rejestrowania obrazu. Zapisywanie dźwięku za pomocą kamer jest niedozwolone, ponieważ takie działanie może doprowadzić do ujawnienia różnych ważnych danych osobowych i informacji objętych ochroną.

Comments are closed.