Technologie

Korzyści certyfikacji wg ISO TS 16949 w branży motoryzacyjnej

25 lipca 2018 at 13:14 By

Stworzenie określonych standardów jakościowych dla branży motoryzacyjnej to jeden z głównych powodów, dla których poruszające się dziś po ulicach pojazdy są bezpieczne i gotowe do użytkowania. Do 2016 roku zestaw najważniejszych wytycznych i standardów jakościowych dla branży automotive stanowiła norma TS 16949. Po latach jej obowiązywania i coraz większym rozwoju Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, branża motoryzacyjna doczekała się aktualizacji normy, dopasowując ją do struktury standardów dotyczących systemów zarządzania w innych obszarach działalności firm. W ten sposób powstała właśnie nowoczesna IATF 16949 – najnowsza grupa standardów dla branży motoryzacyjnej. Jakie są jej założenia i dlaczego warto wdrożyć ją do firmowego systemu zarządzania jakością?

Podstawowe wymagania i założenia T16949

Międzynarodowy zbiór wymagań i standardów dla branży automotive, TS16949, to od wielu lat wyznacznik jakości produkcji w branży motoryzacyjnej i jedna z najważniejszych podstaw działalności wielu producentów tego sektora. Jego nowsza wersja, norma IATF 16949, to te same wartości i standardy jakościowe wzbogacone o lepszą strukturę organizacji wymagań, łatwiejszy proces certyfikacji i przede wszystkim kompatybilność z innymi wymogami i systemami zarządzania opartymi o normy ISO.

Choć w teorii te ostatnie powinny być dopasowane do każdej branży, bez względu na rozmiar czy charakter działalności firmy, w przypadku branży automotive cały czas dało się odczuć pewne braki odnośnie specyficznych cech charakterystycznych przemysłu motoryzacyjnego i osiąganej w rezultacie jakości produkcji. Nowy, udoskonalony standard TS16949 stanowi doskonałe uzupełnienie rodziny norm ISO i jest przygotowany do stosowania przez producentów w całym łańcuchu produkcji elementów motoryzacyjnych zarówno dla samochodów, jak i motocykli.

Norma ISO/TS 16949 została opracowana przez specjalistów z dziedziny automotive i odnosi się bezpośrednio do dobrych praktyk stosowanych przy produkcji samochodów.

IATF 16949 jest odpowiednikiem starszego już TS16949, jednak jej założenia nie odbiegają znacząco od tych standardowych, a więc nie wprowadzają chaosu do firm chcących utrzymać swój certyfikat i tym samym zobowiązanych do przejścia ponownego audytu certyfikacyjnego.

Nowa norma skupia się na stworzeniu jednolitego systemu zarządzania jakością produkcji w branży automotive, skupiając się na wszystkich aspektach działalności – od momentu projektowania elementów, aż po końcową produkcję, montaż czy serwisowanie części.

Wymagania certyfikacji IATF 16949

Firmy motoryzacyjne, które chcą potwierdzić swoją ponadprzeciętną dbałość o wysoką jakość produkcji i działalności mogą z powodzeniem ubiegać się o certyfikat IATF 16949, zarówno poprzez wdrożenie zasad normy od podstaw, jak i poprzez uaktualnienie obecnego systemu zarządzania jakością opartego o jej poprzednika – standard TS16949. Wymagania certyfikacji są tu proste i dotyczą każdego przedsiębiorcy z łańcucha produkcyjnego i dostaw produktów motoryzacyjnych.

Wiele wymagań nowej normy ma charakter ogólnikowy, możliwy do zastosowania na każdym etapie produkcji, a jednocześnie na tyle precyzyjny, by dopasować się do surowych standardów pracy branży motoryzacyjnej. Głównym założeniem IATF 16949 a tym samym podstawą do zyskania certyfikatu jest możliwość udowodnienia, że stosowany przez firmę system zarządzania jakością opiera się na wymogach normy, a więc prowadzi do całkowitej eliminacji ryzyka, gwarantuje tworzenie strategii zapobiegających powstawaniu błędów i koncentruje się na ciągłym doskonaleniu procesów w celu zachowania odpowiedniego standardu jakości.

Warto poddać się certyfikacji TS16949 i udowodnić, że jest się wartym zaufania partnerem z branży automotive.

Korzyści z certyfikacji TS16949

Podobnie jak w przypadku innych norm ISO, certyfikacja IATF 16949 nie jest obowiązkiem narzuconym producentom przez jakiekolwiek przepisy prawne. Jednocześnie jednak stanowi ona tak solidne podwaliny branży motoryzacyjnej, że trudno wyobrazić sobie dziś istniejącego na rynku międzynarodowym producenta nie spełniającego wymogów TS16949. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego zgodność ze standardem podkreśla wysoką jakość produktu i zgodność z oczekiwaniami klientów, gwarantując tym samym dobry wizerunek firmy na tle konkurencji i zapewniając jej szerszy i łatwiejszy dostęp do rynku międzynarodowego.

Stosowanie systemu zarządzania jakością zbudowanego w oparciu o IATF 16949 to przede wszystkim korzyść biznesowa, ale w ogólnym rozumieniu także ogromna korzyść organizacyjna. Zorganizowane, systemowe podejście do kontrolowania jakości produkcji zapewnia brak obaw o wystąpieniu ryzyka, gdyż z założenia pozwala je przewidzieć i stosunkowo wcześnie eliminować.

Dodatkowo stanowi motywację dla pracowników i zarządu do ciągłego dążenia do doskonalenia produkcji, uświadamiając im jak ważną rolę w oczach klientów odgrywa wysoka jakość produktów.

Comments are closed.