wywóz odpadów budowlanych

Wywóz odpadów w Polsce

       Recykling i odpady      Czerwiec 28, 2017

Polskie prawo oraz przepisy unijne dokładnie regulują kwestie wywozu m.in. odpadów budowlanych.  W celu efektywnego wywiązywania się z ustawy, wprowadzający sprzęt tworzą organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Są to spółki akcyjne(występują tylko akcje imienne), przedmiotem ich działalności jest zapewnienie…… Czytaj więcej »