Budownictwo

Kierownik budowy – jego doświadczenie i praca

20 kwietnia 2017 at 12:52 By

Kierownikiem budowy może zostać każdy, kto tylko posiada odpowiednie wykształcenie – należy bowiem ukończyć wyższe studia techniczne. Może to być architektura oraz budownictwo. Dodatkowo, kierownik budowy musi odbyć praktykę konkretnej specjalności we właściwym miejscu. Następnie zostają mu przyznawane specjalne uprawnienia, dzięki którym może on zostać kierownikiem budowy. W dzisiejszych czasach najczęściej wybierani są kierownicy budowy, którzy posiadają dość długi staż pracy i odpowiednie doświadczenie.Wpis powstał we współpracy z firmą Kasperkiewicz Nadzoruje z Wrocławia: http://nadzoruje.pl.

Obowiązki kierownika budowy

Praca kierownika budowy polega na kierowaniu wszystkimi pracami na placu budowy. Jest to osoba odpowiedzialna za jakość oraz sprawność wszelkich robót. Ponadto, kierownik budowy ma za zadanie zdobyć pozwolenie na budowę w danym miejscu, które zostanie specjalnie wytyczone geodezyjnie – przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest odpowiednie dopasowanie miejsca na dany typ budowli. Innym ważnym zadaniem, które należy do kierownika budowy, jest prowadzenie bardzo dokładnej i obszernej dokumentacji. Dokumentacja ta dotyczy każdego realizowanego punktu zawartego w planie. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za to, by wszystkie prace szły zgodnie z planem oraz by ich jakość była jak najwyższa.

Jak przebiega realizacja planu?

Dzięki odpowiedniej wiedzy, którą posiada kierownik budowy, możliwe jest wykonanie wszelkiego rodzaju prac budowlanych w określonym czasie. Ponadto, stanowisko kierownika budowy jest przydzielane odpowiednio kompetentnej i doświadczonej osobie. Realizacja planu musi bowiem przebiegać zgodnie z planem budowy. Zazwyczaj bowiem jest tak, że na konkretny typ budowy lub remont ustala się optymalną ilość czasu. Dzięki temu możliwe jest bardziej dokładne określenie daty, w której wszystkie prace powinny zostać zakończone.

Kierownik budowy domu jednorodzinnego - Kasperkiewicz Wrocław i Dolnośląskie

Kierownik budowy dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na placu budowy.

Na wykonywanie wszystkich prac ustalone są specjalne ilości czasu. Dzięki temu realizacja planu może odbywać się sprawniej. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za dopilnowanie każdego szczegółu. Realizacja planu budowlanego niekiedy może być bardzo wymagająca – tak jest w przypadku szczególnie skomplikowanych rodzajów budowy. Dodatkowo, często przy wykonywaniu bardziej wymagających prac budowlanych, może być obecny inwestor nadzorczy, czyli osoba która ma za zadanie kontrolować jakość wykonywanych prac.

Nadzór inwestorski

Jest to często konieczne do wykonania zadanie. Często podejmują się tego duże firmy, które posiadają osobny dział specjalnie poświęcony tego typu sprawom. Niekiedy możemy mieć również do czynienia z osobą fizyczną, która posiada odpowiednie uprawnienia by móc pełnić funkcję inwestora nadzorczego na placu budowy. Często również możemy nawiązać kontakt z osobą, która prowadzi własną działalność. Dlatego też nasz wybór jest dość szeroki. Inwestor nadzorczy ma za zadanie kontrolowanie wszelkich wykonywanych prac. Muszą one bowiem przebiegać zgodnie z wyznaczonym planem budowy. Inwestor jest więc zatrudniany na to stanowisko, by obserwować pracę robotników oraz kierownika budowy, który jest odpowiedzialny za realizację wszystkich punktów planu.

Comments are closed.