Technologie

Jakie programy wstępne powinniśmy stosować w swojej firmie?

22 lipca 2022 at 22:51 By

dane

Programy wstępne, określane również mianem PRP, są wymagane w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją żywności. W poniższym artykule przybliżamy pokrótce definicję programów wstępnych, a także to, jaka jest ich rola w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności. 

Czym są programy wstępne?

Systemy PRP obejmują podstawowe środki kontrolne z zakresu nadzorowania procedur prowadzonych w ramach wytwarzania produktu, tak by był on w pełni bezpieczny dla konsumenta. Programy wstępne są używane po to, by móc ułatwić zarządzającym ustalenie zasad, jakie powinny panować na terenie firmy, jako że nie wszystkie aktualnie dostępne normy i systemy są możliwe do wdrożenia w każdym przedsiębiorstwie. 

Jaką rolę pełni PRP w bezpieczeństwie żywności?

Programy wstępne są niezbędne ku temu, by móc skutecznie wdrażać w przedsiębiorstwie takie normy, jak ISO 22000, czy też system HACCP. Wyróżniamy również oPRP, czyli operacyjne programy wstępne, zakładające konkretne kroki do wdrożenia w firmie, tak aby możliwe było ubieganie się o wdrożenie dalszych norm bezpieczeństwa. Przykładowe kroki obejmują:

  • Wypracowanie schematu reakcji w razie wystąpienia awarii.
  • Warunki przechowywania surowców i produktów gotowych.
  • Oszacowanie ryzyka zanieczyszczenia produktu.
  • Limity temperatur, stosowane na różnych etapach produkcji żywności.
  • Terminowe raporty tworzone przez zakład produkcyjny, ze szczególnym uwzględnieniem produktów ulegających szybkiemu zepsuciu.

Norma ISO 22000 a PRP

Programy wstępne przygotowują firmę do wdrożenia m.in. normy ISO 22000. Przygotowania obejmują m.in. takie czynności, jak podział pomieszczeń na strefy dedykowane do wykonywania konkretnych czynności, ogólny rozkład pomieszczeń, warunki sanitarne dla pracowników, nadzór nad siecią dostaw, czy nawet formę zwalczania ewentualnych insektów na terenie zakładu.

Czym właściwie jest norma ISO 22000?

Norma powstała już w 2005 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, przy czym stał się to pierwszy standard systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, jaki zyskał uznanie na arenie międzynarodowej. ISO 22000 określa standardy związane z produkcją żywności na każdym jej etapie – począwszy od uprawy, aż po dystrybucję. 

Korzyści płynące z wdrożenia normy ISO 22000:

  • ujednolicenie systemu zarządzania,
  • kontrola zagrożeń dla produkcji żywności,
  • nieustanny proces ulepszania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
  • wprowadzenie systemów zabezpieczeń na poziomie międzynarodowym.

W 2018 roku norma została uaktualniona, co skutkuje m.in. jej lepszymi systemami kontrolnymi z zakresu bezpieczeństwa żywności, a także ulepszonym zarządzaniem ryzykiem i integracją z innymi systemami ISO.

Szkolenie ISO 22000 – jak ważne jest wdrożenie personelu w nowe normy?

Przez wiele lat obowiązywała norma ISO 22000:2005, w związku jednak z jej aktualizacją, konieczne jest przejście firmy na nową normę ISO 22000. Szkolenia, oferowane m.in. przez Bureau Veritas, dzięki której personel odkryje korzyści płynące z jej wdrożenia, a także pozna różnice pomiędzy normą ISO 22000 a standardami BRC oraz IFS.

ochrona

Wybierając szkolenia z zakresu normy ISO 22000, pracodawcy mogą zadawać sobie pytanie o to, kto powinien je przejść. Odpowiedź jest w zasadzie prosta – praktycznie każdy pracownik skorzysta na wiedzy zdobytej w ramach szkolenia, przy czym szczególnie warto uwzględnić tutaj osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych norm w firmie, audytorów wewnętrznych, a także osoby odpowiedzialne za doradztwo z zakresu bezpieczeństwa żywności i przeprowadzania audytów. 

Jakie korzyści płyną z wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności?

Na pewno znaczenie będzie mieć tutaj zwiększony prestiż firmy na rynku i znacznie większe zainteresowanie ze strony klientów. Ponadto sprawdzone systemy pozwolą również na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji, związanych m.in. z wystąpieniem zatruć pokarmowych u klientów i wnoszonych w związku z tym skarg. Jest to także gwarant, że firma troszczy się o swoich odbiorców i działa w pełni w zgodzie z prawem.

Comments are closed.