Informacje Przemysłowe

Jak uzyskać certyfikat IPPC?

15 października 2021 at 11:59 By

IPPC

Dzisiejsze skojarzenia związane z transportem towarów najczęściej wiążą się z paletami. Niewiele ludzi wie, że pierwsze z nich pojawiły się dopiero w latach 50. XX wieku. Miały za zadanie ułatwić przewóz towarów o różnych gabarytach, zarówno tych większych i mniejszych oraz liczących po kilka lub kilkadziesiąt sztuk. Zróżnicowanie potrzeb przyczyniło się do powstawania setek modeli, które miały odpowiadać indywidulanym wytycznym producentów i przewoźników. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Czego dotyczy oznaczenie IPPC na paletach?

Współcześnie nie ma mowy o samowolce. Wszystkie wytyczne dotyczące m.in. rozmiarów i procesu produkcji są standaryzowane. Pozwala to na ujednolicenie palet obecnych na rynku, a tym samym ułatwić załadunek i rozładunek. Oprócz tego niezwykle ważne jest zapewnienie o przestrzeganiu przepisów sanitarnych, które wiążą się bezpośrednio z bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Palety spełniające ten warunek muszą być pozbawione szkodników oraz chorób. Całość została określona w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych numer 15 (ISPM 15). Rozwinięcie zostało zawarte w standardzie IPPC, stworzonym w celu międzynarodowego zwalczania rozprzestrzeniania się chorób roślin.

Palety, które spełniły wymagania, a następnie otrzymały certyfikat nazywane są europaletami fitosanitarnymi, fumigowanymi IPPC-ISPM 15. Tym samym na producenta zostaje nałożony obowiązek dotrzymania wszelkich restrykcyjnych przepisów m.in. obróbki termicznej ISPM 15, czyli wspomnianej wcześniej fumigacji.

IPPC

Pozwala ona na zapewnienie o idealnych warunkach przechowywania i eksportu. Polega bowiem na wysuszeniu drewna, które następnie zostanie poddane obróbce, aby stać się finalnym produktem, czyli paletą. Proces fumigacji pozwala na pozbycie się wszystkich szkodników, które mogą przedostać się w transporcie. Owady i bakterie obecne w surowcu zagrażają roślinom oraz całemu ekosystemowi, więc aby uniknąć prawdziwej katastrofy należy sprawdzić, aby nie przedostały się do innego kraju. Pominięcie fumigacji grozi bowiem przewiezieniem jaj owadów, larw, grzybów lub chorób zakaźnych, dlatego też obróbka termiczna jest niezwykle ważna.

Spełniając wymogi oraz posiadając odpowiedni certyfikat możliwe jest produkowanie i używanie palet IPPC. Każdą z nich można rozpoznać przy pomocy ustandaryzowanego znaku, w którego skład wchodzą:

 • logo IPPC,
 • kod kraju (w naszym przypadku jest to PL),
 • typ dokonanej obróbki (HT – to obróbka cieplna),
 • kod producenta lub podmiotu, który dokonał obróbki IPPC.

Identyfikacji palety można dokonać sprawdzając obecność znaku na dwóch przeciwległych stronach opakowania. Krój pisma oraz wielkość jest dowolna – znak musi być wyłącznie czytelny dla inspektora. Należy przy tym pamiętać, że kolor czerwony oraz pomarańczowy zarezerwowane są dla przewozu niebezpiecznego towaru.

Oznaczenie IPPC

Jakie firmy powinny posiadać certyfikat IPPC?

Korzyści płynące z posiadania i używania palet IPPC jest naprawdę wiele. Oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa transportu oraz zniwelowanie ryzyka przenoszenia chorób, jaj owadów i grzybów jest niezwykle ważne, jednak to dopiero początek długiej listy.

Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się transportem do innych państw musi spełnić wymogi standardów dla palet IPPC-ISPM 15. Spowodowane jest to zapisami prawnymi dotyczącymi handlu międzynarodowego, regulującymi zasady co do przewozu towarów. Niezwykle ważne jest, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia owadów, chorób oraz grzybów na obszary obce. Chodzi o to, aby nie zaburzyć pracy lokalnych ekosystemu, poprzez rozprzestrzenianie się jaj itp., które nie są rodzime. Standard ten obowiązuje w handlu międzynarodowym, odbywającym się poza granicami UE w tym także Szwajcarii.

Palety euro poddane fumigacji nie mogą przekroczyć 22% wilgotności, a to znów pozwala na przedłużenie żywotności materiału. Dzięki spełnieniu wymogów standardu możliwe jest uniknięcie powstania gniliny. Dodatkowo palety IPPC ważą mniej od innych, co przekłada się na zmniejszenie obciążenia oraz kosztów wysyłki i transportu.

Warto podkreślić, że producenci palet, którzy pragną wspierać środowisko, również mogą starać się o otrzymanie certyfikatu IPPC. Palety zgodne ze standardem można bez problemu poddać recyklingowi. Chroniony jest także ekosystem przed rozprzestrzenianiem się groźnych chorób i owadów.

Jak producent palet może ubiegać się o certyfikat IPPC?

Każdy polski producent palet, który pragnie uzyskać certyfikat IPPC może tego dokonać w kilku prostych krokach. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu prowadzi oraz nadzoruje rejestr zakładów, które spełniają wymogi uprawniające ich do obróbki palet. Akredytacja udzielana jest wraz z akceptacją Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu jest przejście audytu. Sprawdzany jest następujący zakres:

 • warunki techniczno-organizacyjne obróbki termicznej drewna:
  • programy do obróbki termicznej i sposoby rejestracji przebiegu obróbki,
  • typ i stan techniczny suszarni komorowej,
 • wyrywkowa kontrola jakości i wilgotności drewna poddawanego suszeniu oraz po zakończonym procesie,
 • sposób nadzorowania procesu produkcyjnego,
 • sposób postępowania z odpadami, wadliwymi surowcami i wyrobami.

Po pozytywnym przejściu audytu wręczany jest certyfikat IPPC, który uprawnia do przeprowadzania procesu fumigacji. Dokument ważny jest na 2 lata, po czym należy go odnowić.

Comments are closed.