Maszyny Przemysłowe

Jak pracować w wysokich temperaturach?

14 września 2020 at 11:15 By

Praca budowa

Wysoka temperatura powietrza w miejscu pracy nigdy nie wywołuje uśmiechu wśród pracowników. Czy to na terenie zakładu produkcyjnego, hali sprzedażowej, czy na wolnym powietrzu, nadmiernie wysoka temperatura w połączeniu ze złą wilgotnością powietrza może uprzykrzyć życie i sprawić, że zmęczenie wykonywanymi zadaniami następuje nawet czterokrotnie szybciej.

Przepisy prawa pracy nie określają jednoznacznie jaka temperatura pracy jest dopuszczalnym maksimum – wiadomo jedynie tyle, że powinna być ona odpowiednia zależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Z tego też względu nie ma generalnego zakazu pracy w momencie, kiedy temperatura powietrza przekracza określony próg, co oczywiście nie oznacza, że pracodawca powinien ignorować komfort swoich pracowników i zachować bierną postawę w sytuacji, kiedy ci podczas pracy zalewają się potem. Jak stworzyć odpowiednie warunki pracy w wysokich temperaturach?

 

Odpowiednie warunki pracy według BHP

W kontekście pracy w niekorzystnych temperaturowo warunkach najwięcej wytycznych zdają się dawać przepisy BHP, wśród którym jednym z najciekawszych wymagań zdaje się być konieczność zabezpieczenia pomieszczenia pracy przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi oraz nasłonecznieniem, oraz zapewnić swobodną wymianę powietrza. Z tego też powodu pracodawca powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie okien w pomieszczeniu tak, by promienie słoneczne nie padały bezpośrednio na stanowiska pracy i dodatkowo ich nie nagrzewały. Same stanowiska również powinny zostać zabezpieczone przed emitowaniem nadmiernego ciepła.

Istotną w kwestii radzenia sobie w pracy w wysokich temperaturach jest oczywiście woda. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom dostatecznej ilości wody zdatnej do picia niezależnie od panujących w zakładzie pracy warunków, jednak praca w okresie występowania wysokiej temperatury na stanowisku jest zaliczana już do prac w warunkach szczególnie uciążliwych. Człowiek jest tu narażony na zwiększoną utratę wody i ma tym samym wyższe zapotrzebowanie na płyny.

Schładzanie powietrza

Do walki ze zbyt wysoką temperaturą w miejscu pracy najczęściej stosuje się dziś wszelkiego rodzaju urządzenia wspierające prawidłową cyrkulację powietrza, a więc wszelkiego rodzaju urządzenia wentylacji nawiewnej oraz klimatyzatory. W ich przypadku warto pamiętać jednak, że konieczne jest oczyszczanie przechodzącego przez nie powietrza za pomocą specjalistycznych filtrów, a temperatura osiągana za ich pomocą nie może powodować przeciągów oraz wyziębienia pomieszczeń. Nawiew z wentylacji nie powinien być więc też skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

 

Schładzacz

Schładzacze sprężonego powietrza HEK.

Ciekawym rozwiązaniem idealnym na tego typu sytuacje są schładzacze sprężonego powietrza. Sprężarki powietrza to bowiem niezwykle często wykorzystywane w przemyśle urządzenia służące między innymi jako alternatywa dla innych źródeł energii. Sprężone powietrze może być jednak wykorzystywane również do utrzymywania odpowiedniej temperatury poszczególnych podzespołów.

Tu też właśnie sprawdzą się systemy chłodzenia sprężonego powietrza – urządzenia, które będą utrzymywane w niższej temperaturze (pozwalającej na ich bezpieczną pracę) nie będą emitowały tak dużych pokładów ciepła, co przełoży się bezpośrednio na temperaturę panującą w całym pomieszczeniu.

Schładzacze sprężonego powietrza mogą być też wykorzystywane w chłodnicach układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dzięki czemu same urządzenia przeznaczone do chłodzenia powietrza w pomieszczeniu nie będą się przegrzewały.

Praca w niekomfortowo wysokich temperaturach jest nie tylko niewygodna, ale i niezbyt bezpieczna dla organizmu oraz dla maszyn znajdujących się w zakładzie pracy. Z tego też powodu zadbanie o odpowiednią cyrkulację powietrza i obieg powietrza chłodnego przez cały zakład pracy jest tak istotny. Schładzacze sprężonego powietrza to jedno z tych rozwiązań, dzięki którym poprawie ulegnie jakość produkcji, wydajność procesów produkcyjnych oraz ogólny komfort pracy.

Comments are closed.