Maszyny i urządzenia

Instalacja pieca a miedź – BHP

19 października 2015 at 12:24 By

Instalacja ogrzewania

Zasady BHP przy połączeniach rur miedzianych

Podczas prac przy łączeniu instalacji gazowych należy przestrzegać następujących zasad:
– przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić stan narzędzi i właściwe funkcjonowanie urządzeń,
– do miedzianych połączeń lutowanych, ze względu na toksyczność, powinno się stosować luty bezkadmowe,
– zachować ostrożność przy stosowaniu topników do lutowania (nie wolno wtedy spożywać posiłków ani palić papierosów, a po zakończeniu pracy trzeba niezwłocznie umyć ręce),
– przewożenie napełnionych lub opróżnionych butli gazowych bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione,
– zabrania się smarowania lub oliwienia części urządzeń do połączeń rur i złączek miedzianych, zaworów, reduktorów, palników itp.,
– łączenie węży z końcówka reduktora, palnika i łączników należy wykonać za pomocą oryginalnych zacisków,
– zabezpieczać kable i przewody elektryczne, gazowe itp. przed działaniem temperatury, rozprysków palnika i uszkodzeniem mechanicznym,
– butle z gazem należy chronić przed nagrzaniem, jak również zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych,
– po zakończeniu lutowania sprawdzić czy pomieszczeniu nie zostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy, w jego otoczeniu lub w pomieszczeniach przyległych. Miedziane rury wymagają sporo przygotwania – warto wybrać specjalistów, którzy sobie z tym poradzą.

Miedziane przyłącza do ogrzewania domowego

Podstawowe wymogi bhp przy obsłudze urządzeń do lutowania

Węże do gazów
– węże do gazów powinny być szczelne i utrzymane w stanie sprawności technicznej oraz chronione przed uszkodzeniami.
– węże do gazów powinny różnić się między sobą barwą (tlenowe – niebieski, acetylenowe – czerwone lub białe). Nie wolno stosować węży do gazów, dla których nie są przeznaczone.
– węże do gazów przy lutowaniu winny wytrzymywać ciśnienie co najmniej 0,6 MPa
– węże należy zawieszać i przechowywać w sposób zabezpieczający przed powstawaniem ostrych załamań.
– węże doprowadzające gazy do palnika powinny posiadać długość co najmniej 5m.
– połączenie węża z palnikiem oraz reduktorem powinno zabezpieczać wąż przed uszkodzeniem (np. przez stosowanie płaskich zacisków śrubowych)
Przymocowanie węży do nasadek przy pomocy drutu jest zabronione!

Palniki do lutowania
Do lutowania należy używać palników dostosowanych pod względem rodzaju i budowy do danej pracy.Palniki do lutowania powinny być utrzymane w stanie technicznej sprawności i czystości. Używanie uszkodzonych palników jest zabronione!

Transport butli z gazami pod ciśnieniem

– butli nie wolno rzucać, toczyć, uderzać o nie przedmiotami oraz używać do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
– ładowanie , wyładowanie i przenoszenie butli, zarówno napełnionych jak i opróżnionych, o pojemności ponad 10 l powinno być wykonywane z należytą ostrożnością przez co najmniej dwóch pracowników, odpowiednio zaznajomionych z tymi czynnościami.
– transport butli na terenie zakładu powinien odbywać się na wózkach specjalnie do tego przeznaczonych, a ręczne przenoszenie na piętra lub rusztowania za pomocą specjalnych noszy.

Comments are closed.