Technologie

Czym jest chromatografia cieczowa HPLC?

10 września 2021 at 12:46 By

chromatografia cieczowa HPLC

Wraz z rozwojem przemysłu, zaczęto szukać  rozwiązań, które pomogą rozwinąć i odkrywać nowe właściwości różnych substancji. Istotną rolę w badaniu i analizowaniu różnych mieszanin jest chromatografia cieczowa, która za pomocą rozdzieleniu odrębnych cząsteczek w próbce, powoduje, że można zbadać jej skład. Jedną z najpopularniejszą z technik podziału substancji jest wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC).

Czym jest wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest techniką, która ma za zadanie precyzyjnie oddzielić, zidentyfikować składniki w danej substancji.  Jest ona wykorzystywana w najnowocześniejszych laboratoriach we wszystkich wysokorozwiniętych państwach. Jest ona jedną z najdokładniejszych i najwydajniejszych metod rozróżnienia składników w danej mieszaninie. Do tego typu badań wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt – chromatografy HPLC.

Jak działa HPLC?

W chromatografii kolumnowej wykorzystuje się specjalny rozpuszczalnik, który pod wpływem siły ciężkości ścieka przez kolumnę wypełnioną adsorbentem.  Chromatografia HPLC jest znacznie ulepszoną metodą podziału substancji w porównaniu do chromatografii kolumnowej. W chromatografie HPLC jest pompa, która przetłacza rozpuszczalnik przez kolumnę pod wysokim ciśnieniem do 400 atmosfer. Substancja, która napełnia kolumny, adsorbent lub fazę stacjonarną,  jest  materiałem granulowanym, który został  stworzony z cząstek stałych, tj. krzemionka lub polimery.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC

Za pomocą wysokiego ciśnienia chromatografia HPLC jest o wiele skuteczniejsza i szybsza w porównaniu z chromatografią kolumnową. Dzięki temu można do badania przeznaczyć o wiele mniejsze cząsteczki, jako materiału do wypełnienia kolumny. Mniejszy rozmiar cząstek wpływają znacznie na powierzchnię do  interakcji między fazą stacjonarną a przepływającymi obok niej cząsteczkami. To powoduje, że podział składników substancji jest szybszy i skuteczniejszy. 

Rodzaje HPLC

Wysokosprawną chromatografię cieczową można podzielić na dwa rodzaje: 

HPLC w fazie normalnej
W tym rodzaju kolumna jest napełniona drobnymi cząstkami krzemionki wymieszana z rozpuszczalnikiem niepolarnym. Przeciętną średnicą wewnętrzną w  kolumnie wynosi  mniej niż 4,6, a jej  długość wynosi od 150 do 250 mm. W badanej substancji związki niepolarne  szybciej przechodzą przez kolumnę, ponieważ związki polarne w dłuższym czasie przywierają się do krzemionki.

HPLC z odwróconą fazą
W chromatografii z odwróconą frazą rozmiar kolumny jest identyczny. W kolumnie wypełnionej krzemionką, cząsteczki są modyfikowane tak, aby były niepolarne. Wpływa na to dołączenie długich łańcuchów węglowodorowych (8-18 atomów C) do jego powierzchni. Do tej metody wykorzystuje się rozpuszczalnik polarny, np.  metanol. Związki polarne w tej substancji zaczną w szybszym tempie przechodzić przez kolumnę. Działa to w taki sposób ze względu na to, że pomiędzy rozpuszczalnikiem polarnym a cząsteczkami polarnymi w mieszaninie występuje silne przyciąganie.

Comments are closed.