Informacje Przemysłowe

Certyfikacja BRC Packaging w branży opakowań

25 maja 2018 at 09:05 By

Palety z towarem

Producenci opakowań mających styczność z żywności są dziś jednym z najważniejszych ogniw łańcucha branży spożywczej, a ich wpływ na bezpieczeństwo samej żywności jest bardziej znaczący niż kiedykolwiek. W czasach, gdy większość produktów stanowiła żywność świeża,  opakowania były wyłącznie szklane lub papierowe, temat ten zdawał się być lekko zaniedbywany.

Dziś każdy papierek, folia, kartonik, czy butelka muszą przejść wiele testów i badań pod kątem ich bezpieczeństwa. Istnieją normy zawierające szczegółowe wymagania technicznie odnośnie opakowań wykonanych z konkretnych materiałów, umożliwiające producentom wdrożenie powszechnie uznawanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Obowiązujące na całym świecie standardy ISO 22002, FSSC 22000 oraz BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials precyzują wymagania dotyczące zachowania należytej staranności w procesie produkcji opakowań, samego pakowania i konfekcjonowania żywności oraz jej późniejszej sprzedaży. Certyfikacja zgodnie z nimi to dowód na to, że podjęte zostały wszelkie możliwe środki zgodne z obowiązującymi normami mające na celu uniknięcie zbędnego ryzyka.

Co zostało uwzględnione w normie Global Standard for Packaging and Packaging Materials?

Opracowana przez BRC (Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego) norma znana jako BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials to zbiór wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i jakości opakowań dotycząca przede wszystkim producentów materiałów stosowanych w produkcji opakowań. Głównym założeniem normy jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez produkowanie bezpiecznych opakowań dla produktów żywnościowych.

Wszystkie materiały wchodzące w kontakt z żywnością, a więc w szczególności opakowania w których żywność zostaje umieszczona mają bezpośredni wpływ na jej bezpieczeństwo. Ryzyko skażenia żywności poprzez niedostateczne zabezpieczenie opakowania lub wyprodukowanie go ze szkodliwych dla zdrowia materiałów sprawia, że firmy zajmujące się produkcją opakowań muszą przywiązywać do swojej działalności większą niż kiedykolwiek uwagę. Norma BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, opracowana przez Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego uwzględnia wymagania odnośnie gwarancji bezpieczeństwa żywności poprzez stosowanie przez firmy zajmujące się produkcją opakowań dokładnej analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), jak również dobrych praktyk produkcyjnych (GMP), a także szczegółowe wymagania dotyczące działalności produkcji.

Norma BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials wymaga, by producenci opakowań żywności wprowadzali w swoich firmach sformalizowane systemy zarządzania zagrożeniami I ryzykiem, posiadali udokumentowane systemy zarządzania zgodne z odpowiednimi normami ISO oraz posiadali nieustanną kontrolę nad standardami dotyczącymi działalności zakładu, wyrobu opakowań, wszelkich procesów oraz personelu.

Dlaczego warto certyfikować się do normy BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials?

Standard BRC jest normą uznaną przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), co w praktyce oznacza, że norma ta jest podłożem do zaistnienia na rynku producentów opakowań i podjęcie równej, konkurencyjnej walki z innymi firmami w obrębie branży.

Uzyskanie certyfikacji to wiele korzyści praktycznych, wśród których można wyróżnić między innymi lepsze zarządzanie ryzykiem i produkcją, które przekłada się na mniejsze straty i lepsze zarządzanie jakością produkcji, większą świadomość wszystkich pracowników firmy odnośnie standardów stosowanych w ramach produkcji opakowań do żywności, gwarancję dla kontrahentów współpracujących z firmą o bezpieczeństwie i wysokiej jakości opakowań, oraz przede wszystkim wyraźny sygnał dla samych konsumentów.

Firma, która dobrowolnie poddaje się certyfikacji z normą BRC pokazuje swoją dbałość i odpowiedzialność o bezpieczeństwo żywności i konsumentów, zapewniając tym samym płynność łańcucha produkcyjnego żywności i minimalizując ryzyko wystąpienia problemów po swojej stronie.

Comments are closed.