Technologie

Ceny kolumn chromatograficznych

13 stycznia 2022 at 13:37 By

chromatograf hplc cena

Chromatografia jest metodą instrumentalnej analizy chemicznej, polegającej na podziale substancji jednorodnych na poszczególne składniki, bądź ich grupy, czyli frakcje. Jest to możliwe dzięki różnicom w zachowaniu się tych składników w dwóch fazach ruchomej i nieruchomej. 

Rodzaje chromatografii ze względu na rodzaj substancji, w której rozpuszcza się mieszaninę

Ze względu na rodzaj substancji, w której rozpuszcza się badaną mieszaninę wyróżnia się następujące techniki chromatograficzne:

  • Chromatografię cieczową, w której przepuszcza się badany roztwór mieszaniny przez substancję, jaką są stałe lub żelowe złoża. Jedne ze składników mieszaniny przechodzą przez złoże szybciej inne wolniej. 
  • Chromatografia gazowa, w której substancją jest gaz, zwykle argon, wodór, hel. Umożliwia ona szybką analizę złożonych mieszanin związków chemicznych. 
  • Chromatografia planarna nazywana również cienkowarstwową ze względu na rozdział mieszaniny w sytuacji, gdy faza stacjonarna występuje w postaci cienkiej warstwy.
  • Chromatografia kolumnowa polega na przepływie roztworu mieszaniny przez specjalną kolumnę, który wymusza się za pomocą różnicy ciśnień na jej wlocie i wylocie. 

Do czego służą kolumny chromatograficzne?

Kolumny chromatograficzne stanowią element w chromatografii jako metody nie tylko rozdzielania mieszanin, ale również badania i analizy ich składu. Po wprowadzeniu mieszaniny dzięki fazie ruchomej tzw. ciekłej ulega ona rozdzieleniu na poszczególne składniki. Dzieje się tak na skutek oddziaływań pomiędzy fazą ruchomą  i nieruchomą, czyli stacjonarną, a poszczególnymi analitami, czyli składnikami próbki analitycznej, a zastosowanym absorbentem. Umożliwia to rozdzielenie składników mieszanki i dokonanie jej analizy ilościowej i jakościowej. Rynek oferuje wyjątkowe, unikatowe japońskie kolumny chromatograficzne, docenione na polskim rynku dzięki licznym nagrodom.

chromatograf hplc - jakie są ceny

Zalety kolumn chromatograficznych IMTAKT

Kolumny chromatograficzne IMTAKT to gwarancja dokładnych wyników. Zostały opracowane z założeniem stworzenia produktu posiadającego najwyższe parametry, unikatowego na rynku tego rodzaju produktów. Ich zaletą jest między innymi wysoka jakość, gwarantująca żywotność 5000 próbek na jedną kolumnę. Poza tym posiadają one specyficzne właściwości, czyli są jednowymienne lub takie, które pozwalają w analizach aminokwasów uniknąć stosowania procesu derywatyzacji, co znacznie upraszcza wykonanie analizy. Derywatyzacja jest konieczna w przypadku niezwykle skomplikowanych materiałów badawczych. Ze względu na różnorodność dostępnych kolumn chromatograficznych analityk dostaje potężne narzędzie badawcze służące do rozwiązywania najtrudniejszych zadań, polegających na separacji niezwykle trudno rozdzielających się składników. 

Komu dedykowane są kolumny chromatograficzne? 

Kolumny japońskiej firmy dedykowane są różnym dziedzinom takim jak: chemia, farmacja, kosmetologia, biologia, medycyna, a także wielu innym, w których podstawą analizy są techniki HPLC i UPLC. 

Dlaczego warto kupić w TLab kolumny HPLC IMTAKT?

Firma TLab oferuje wysokiej jakości i atrakcyjnych cenach chromatografy HPLC firmy IMTAKT, które mają wszechstronne zastosowanie, między innymi w laboratoriach analitycznych i innych działach przemysłu chemicznego, a także w biotechnologii, botanice, farmacji, gdzie potwierdza się zawartość substancji czynnych w lekach oraz bada się czystość ich surowców, a także w służbie zdrowia oraz analizach środowiskowych. Kolumny tej firmy stosowane są w przemyśle i analizie polimerów i biopolimerów. Firma poszukuje nowych rozwiązań takich jak kolumny zoptymalizowane do szybko rozwijającej się i coraz częściej stosowanej techniki LC – MS oraz wprowadza takie, które są dedykowane nowoczesnej technice analitycznej. Różnorodność oferty zarówno nowoczesnych kolumn jak i tych dostosowanych do tradycyjnych technik  HPLC czy UPLC pozwala klientom wybrać ten produkt, który najbardziej odpowiada ich potrzebom. Każdy znajdzie kolumnę dopasowaną do posiadanego sprzętu. Zespół TLab chętnie pomoże w doborze produktu do konkretnej analizy.

Comments are closed.