BHP w przemyśle

Bezpieczeństwo stanowiska spawalniczego – o czym należy pamiętać?

12 kwietnia 2021 at 14:02 By

Doradztwo techniczne dla spawalnictwa

Spawalnictwo to proces, który polega na wykorzystaniu energii cieplnej w celu łączenia metali. Techniki spawalnicze są powszechnie używane w zakładach i fabrykach i pomimo ich pozornej prostoty nie powinniśmy zapominać jednak o ryzykach, które niesie ze sobą praca ze źródłami energii zdolnymi do osiągnięcia temperatury 3000 ºC lub nawet wyższej.

Podczas wykonywania prac spawalniczych jesteśmy narażeni na różne zagrożenia, które wynikają ze specyfiki tego typu pracy. Użyte materiały i działanie spawarki wytwarzają iskry, które mogą narazić nas na obrażenia oraz utratę zdrowia. Dlatego pracując jako spawacz lub organizując stanowisko pracy dla pracownika zatrudnionego w tym charakterze, powinniśmy w pierwszej kolejności kierować się zasadami BHP.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy spawaniu

Jak w każdej pracy, wykwalifikowani spawacze muszą przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa. Podobnie, osoby zatrudniające i zarządzające pracą spawaczy mają obowiązek odpowiedniego przeszkolenia, poinformowania i zapewnienia pracownikowi wszelkich niezbędnych ku temu środków.

Istotny jest strój ochronny pracownika zajmującego się spawaniem, na który składają się:

 • odzież chroniąca przed iskrami i stopionym metalem oraz zakrywająca szyję. Kieszenie tej odzieży powinny być zapinane na guziki,
 • obuwie ochronne,
 • rękawice zapewniające ochronę dłoni,
 • ochrona głowy: gogle i maska,
 • spodnie z możliwie prostym krojem,
 • fartuch ochronny (fartuch skórzany)
 • maska chroniąca przed wdychaniem toksycznych oparów w sytuacji, gdy miejsce, w którym pracuje spawacz nie jest wystarczająco wentylowane.

 

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo podczas spawania należy pamiętać także o kilku innych ogólnych zasadach bezpieczeństwa:

 • unikać spawania w miejscach, gdzie znajdują się materiały łatwopalne lub w pobliżu pyłów lub gazów wybuchowych,
 • jeżeli podczas spawania dojdzie do wytworzenia materiałów łatwopalnych, należy przerwać czynność,
 • w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się iskier, warto używać osłon wykonanych z tkanin niepalnych.

 

Doradztwo techniczne dla spawalnictwa

Spawanie i ryzyka z nim związane

Podczas spawania jesteśmy narażeni na takie niebezpieczeństwa jak:

 • wybuchy,
 • pożar spowodowany hiperwentylacją tlenem,
 • porażenie prądem przez kontakt elektryczny,
 • ryzyko związane z promieniowaniem,
 • wdychanie toksycznych oparów,
 • wysokie temperatury w małej odległości.

Promieniowanie podczas spawania

Wśród norm bezpieczeństwa pracy przy spawaniu należy uwzględnić szczególnie te, które dotyczą zapobiegania ryzyku związanemu z narażeniem na promieniowanie. Fakt, że jesteśmy wystawieni na iskry, które będą wytwarzane bezpośrednio obok nas oznacza, że musimy podjąć odpowiednie środki w tym zakresie.

W spawaniu występują dwa rodzaje promieniowania: ultrafioletowe i podczerwone. Jeśli mamy być narażeni na promieniowanie spawalnicze, musimy się zatem odpowiednio chronić. Oczywiste jest, że pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć, jeśli weźmiemy pod uwagę wystawienie na promieniowanie, są obrażenia, które mogą mieć wpływ na skórę i oczy. A są to m.in.:

 • zapalenie rogówki i innych części oka,
 • uszkodzenie siatkówki,
 • zaćma,
 • w skrajnych przypadkach ślepota

Profilaktyka ochrony oczu

Pierwszym niezbędnym elementem przy ochronie oczu spawacza jest maska spawalnicza. Dla każdego rodzaju spawania jest również przeznaczony specjalny filtr, który musimy nałożyć na maskę lub gogle. Filtry te są regulowane normą EN169 opracowaną właśnie w tym celu.

Normy bezpieczeństwa podstawą pracy spawacza

Posiadając własną fabrykę, podczas wdrażania norm bezpieczeństwa skorzystać z pomocy osób posiadających wiedzę specjalistyczną i mogących zapewnić wykonanie inspekcji w tym zakresie. Na usłudze, jaką jest doradztwo techniczne dla spawalnictwa, nie warto oszczędzać – szczególnie gdy chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników.

 

Pomocy w tym zakresie udziela np. Bureau Veritas, jednostka zatrudniająca specjalistów w zakresie certyfikacji zgodnej z różnymi normami, analizy ryzyka oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

WWW: https://www.bureauveritas.pl/
E-mail: biuro@bureauveritas.com
Telefon: +48 22 549 04 00

Comments are closed.