Zbiorniki na substancje stwarzające zagrożenie – aktualne oznaczenia!

       Ogłoszenia      Wrzesień 28, 2018

Wdrożone 19 września 2015 roku rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie to do dziś wyznacznik prawidłowego znakowania tego typu miejsc. W rozporządzeniu określone…… Czytaj więcej »

kombajn

Najczęstsze awarie maszyn leśniczych

       Maszyny i urządzenia      Wrzesień 19, 2018

Maszyny wykorzystywane do pracy w lesie muszą spełniać pewne podstawowe wymogi, by służyły nam długo i wydajnie. Niestety nieraz dochodzi do ich awarii, co utrudnia pracę w leśnictwie, powoduje przestoje i zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.